Meteen naar de content

Samenleving vraagt Senaat om aanpak woekerhuren

Huren en geld Eerste Kamerleden ontvangen steunbetuigingen voor de Wet Betaalbare Huur van een bonte mix aan maatschappelijke organisaties. Op dinsdag 18 juni behandelt de senaat deze wet die woekerhuren aanpakt.
In april overhandigden 10 organisaties al aan Tweede Kamerleden een steunverklaring voor de Wet Betaalbare huur. Zowel bonden als bouwers en banken motiveerden waarom deze wet een grote stap vooruit is.

Tien maatschappelijke organisaties noemen samen in een brief aan de Eerste Kamer tien urgente redenen om in te stemmen met de Wet Betaalbare Huur. Deze gemeenten, vakbonden en banken vragen de senaat om duidelijkheid te geven aan huurders, corporaties, bouwers en beleggers.

Maximale huurprijs voorkomt problemen

Veel middeninkomens zijn een veel te groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen. De huurprijzen van veel woningen staan niet in verhouding tot de geboden kwaliteit. De Wet Betaalbare Huur zorgt ervoor dat meer woningen een maximale huurprijs krijgen die wel samenhangt met de kwaliteit.

Ook jongeren zijn het zat uitgemolken te worden

Maandag verscheen in de Volkskrant ook een opinieverhaal van de Landelijke Jongerencoalitie Wonen, waarin zij de Eerste Kamer oproept om de wet aan te nemen. Jongeren zijn het zat om uitgemolken te worden, schrijft de coalitie. Huurders beschermen tegen woekerhuren is een noodzakelijke eerste stap.

De Landelijke Jongerencoalitie Wonen bestaat uit acht landelijke jongerenorganisaties die zich allemaal inzetten voor het welzijn van jongeren. Met deze coalitie vertegenwoordigen zij studerende jongeren op verschillende niveaus, werkenden en jongeren die kampen met (dreigende) dakloosheid.

  • CNV jongeren – Vakbond voor jonge werknemers in Nederland
  • FNV Young & United – Beweging van jonge mensen binnen de FNV
  • JOB MBO – Landelijke organisatie die MBO studenten vertegenwoordigt
  • LOS – Landelijk overleg studentenhuurders
  • LSVb – Landelijke studentenvakbond
  • NJR – Nationale jeugd raad
  • SamenThuis2030 – Coalitie met de missie jongerendakloosheid uit te bannen
  • Woonbond Jongeren – De stem van jong hurend en woningzoekend Nederland

Tien redenen voor regulering vrije huursector

Hieronder is de brief te lezen die is ondertekend door Aedes, AOB, BLG wonen, FNV, G4, G40, M50, de Nederlandse Politiebond, VNG en de Woonbond.

Brief aan Eerste Kamer met 10×10 redenen voor Wet Betaalbare Huur

Brief Download