Meteen naar de content

Spaargeldnorm voor kwijtschelding te streng

Huren en geld Voor veel huurders zijn de kosten van lokale heffingen een probleem. Met een zeer laag inkomen kun je kwijtschelding krijgen. Dan hoef je de heffingen niet te betalen. Maar dat kan alleen als je nauwelijks spaargeld hebt.

Krap 1000 euro. Plus 1 maand huur en 1 maand ziektekostenpremie. Meer mag je als alleenstaande niet op je rekening hebben. Heb je zuinig geleefd en daarmee toch iets meer bij elkaar gespaard, bijvoorbeeld om een dure tandartsbehandeling te kunnen betalen? Dan gaat de kwijtschelding niet door.

In bijstand hogere spaargeldnorm

Wie een bijstandsuitkering heeft mag ook niet veel spaargeld hebben, maar wel aanzienlijk meer dan die krap 1000 euro. Tot ongeveer 6000 euro spaargeld komt je recht op uitkering niet in gevaar.

Spaargeldnormen gelijk trekken

Gemeenten van het stedennetwerk G40 vinden dat de spaargeldnorm die in de bijstand geldt ook voor de kwijtschelding van lokale heffingen zou moeten gelden. Dat schreven ze vorige maand in een brief aan Minister Ollongren (BZK) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken). Niet hun eerste brief over dit onderwerp. In 2018 vroegen gemeenten ook de vrijheid om iets meer spaargeld toe te staan. Dat wees het Rijk toen af.

Beleidsvrijheid gemeenten

Een beetje ruimte om zelf beleid te bepalen over kwijtschelding hebben gemeenten overigens wel. Maar die vrijheid gaat over het inkomen waarbij ze vrijstelling mogen geven, niet over spaargeld. Gemeenten mogen er bijvoorbeeld voor kiezen om kwijtschelding te geven bij 100% van het bijstandsinkomen, in plaats van bij 90%. En ze mogen er voor kiezen om ook mensen met alleen AOW kwijtschelding te geven.

Tarieven per gemeente verschillen sterk

In de hoogte van heffingen hebben gemeenten (en waterschappen) ook vrijheid. Welke bedragen zij dit jaar in rekening brengen wordt binnenkort duidelijk, als de jaarlijkse Atlas van Lokale Lasten van COELO verschijnt. In 2018 was het verschil tussen de voor huurders duurste en goedkoopste gemeente maar liefst 673 euro. Dit als je kijkt naar de optelsom van gemeentebelastingen, heffingen van het waterschap en provinciale heffingen.

Opbouwen buffer niet bestraffen

In hun pleidooi voor het toestaan van iets meer spaargeld vinden de gemeenten o.a. Nibud en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden aan hun zijde. Nibud raadt alleenwonende huurders met een inkomen op bijstandsniveau bijvoorbeeld aan om 3050 euro achter de hand te hebben. Juist omdat je met zo’n buffer betalingsproblemen kunt voorkomen. Een spaargeldnorm die mensen bestraft voor het opbouwen van die buffer vinden zij hoogst ongewenst.

Problemen niet alleen bij zeer laag inkomen

De Woonbond ondersteunt het pleidooi voor het toestaan van meer spaargeld. En vindt het daarnaast belangrijk dat de rekening voor huurders zónder recht op kwijtschelding binnen de perken blijft. Want dat lokale heffingen een (te) grote hap uit het budget nemen, daar weten huurders met een inkomen dat te hoog is voor kwijtschelding helaas ook alles van.

Hoe kwijtschelding (of betalingsregeling) vragen?

Hoe de kwijtschelding in jouw gemeente werkt staat op de website van je gemeente. Daar vindt je ook info over het treffen van een betalingsregeling als u de rekening niet meteen kunt betalen. De landelijke regels voor kwijtschelding staan op rijksoverheid.nl: Wanneer kom ik aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?