Meteen naar de content

Studenten trekken aan kortste eind bij tijdelijke verhuur

Huren en recht Studenten lijken stelselmatig de uitzondering te zijn als het aankomt op woonzekerheid. In de regeling voor uitzonderingen op de Wet vaste huurcontracten die 1 juli van start gaat, worden studenten opnieuw opgezadeld met tijdelijke huurcontracten.

Het doel van de vorig jaar aangenomen Wet vaste huurcontracten is om zoveel mogelijk huurders woonzekerheid te bieden. Met een aparte regeling zouden er nog enkele uitzonderingen op de wet gemaakt worden. Daar dreigen studenten nu de dupe van te worden.

Vormen tijdelijke huurcontracten studenten

Voor studenten bestaan al twee uitzonderingen, namelijk de campuscontracten, die gebonden zijn aan een inschrijving bij een onderwijsinstelling en de jongerencontracten voor  jongeren tot 28 jaar. Beide contracten zijn van tijdelijke aard. Nu dreigt er nog een generieke uitzondering voor studenten te gaan gelden. Er kan dan altijd voor maximaal twee jaar aan een student verhuurd worden.

Regeling tijdelijke verhuur

De uitzondering betreft studenten die van gemeente verhuizen om tijdelijk in een andere gemeente te studeren. Het is de bedoeling om slechts deze studenten een tijdelijk huurcontract te bieden. De wet regelt alleen niet hoe dit wordt gecontroleerd. Daarmee dreigen alle studenten in de praktijk met een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar opgezadeld te kunnen worden. Terwijl studenten die tijdelijk in een andere gemeente studeren ook prima met een vast contract of een campuscontract kunnen huren. Er is dus ook  geen enkele noodzaak voor de uitzondering.

Studenten overhandigden brandbrief voor Wet vaste huurcontracten

Studenten hebben in 2023 duidelijk kenbaar door middel van een brandbrief die zij persoonlijk overhandigd hebben in de Tweede Kamer laten weten ook woonzekerheid te willen. De actie was een oproep om ook kamerverhuur in de Wet vaste huurcontracten op te nemen. Met de huidige regeling dreigt dat nu teniet te worden gedaan, door studenten opnieuw op te zadelen met tijdelijke contracten die maximaal twee jaar duren, ongeacht het soort woning.

Tijdelijke contracten zijn vaak wurgcontracten

De tijdelijke huurcontracten die particuliere verhuurders klakkeloos kunnen inzetten zijn op 1 juli 2016 ingevoerd. . Hier werd gretig gebruik van gemaakt door verhuurders omdat ze de huurprijs bij ieder nieuw contract konden verhogen. Maar ook zorgden deze contracten ervoor dat huurders bij een geschil met hun verhuurder niet naar de Huurcommissie stapten. Ook studenten durfden vanwege deze constructie niet naar de Huurcommissie bij onrecht zoals gebreken aan de woning door achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten. Nu studenten  dreigen te worden worden  van de  Wet vaste huurcontracten, hebben ze straks geen woonzekerheid en bestaat bescherming tegen fout verhuurgedrag voor hun alleen op papier. De Woonbond is dan ook tegen deze uitzondering op de vaste huurcontracten.

Meer uitzonderingen

De regeling maakt ook uitzonderingen voor andere groepen. Zoals ‘tweedekans-contracten’ bijvoorbeeld. Ook bij mensen die instromen vanuit maatschappelijke opvang kan een tijdelijk contract worden ingezet. De Woonbond heeft bij de internetconsultatie ook aangegeven dat deze groep gebaat is bij de stabiliteit van een vast contract.