Meteen naar de content

TNO: pak onzuinigste woningen sneller aan

Goed en veilig wonen In een vandaag verschenen rapport stelt Onderzoeksinstituut TNO dat de verduurzaming van woningen veel sneller moet en kan. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, maar ook om te zorgen dat mensen in de slechtste woningen de komende jaren niet onnodig blijven zitten met torenhoge stookkosten.

In het klimaatakkoord is afgesproken om per jaar 300.000 huizen te verduurzamen. De afgelopen jaren lag het tempo echter op pakweg 30.000 woningen per jaar schrijft TNO. Dat moet dus fors omhoog.

Slechtste woningen eerst

TNO doet de oproep de 1,5 miljoen woningen met de slechtste labels (E, F en G) met voorrang aan te pakken. Een huishouden van wie de woning met energielabel G wordt opgeknapt tot energielabel B, bespaart bij de huidige energieprijzen gemiddeld twee- tot vierduizend euro per jaar aan energiekosten, schrijven de onderzoekers. Alleen al met de eerste 300.000  renovaties kan Nederland, 420 miljoen kuub aardgas besparen. Dit staat gelijk aan besparing van bijna een miljard euro voor huishoudens. Elk jaar weer. Volgens TNO moet de overheid hier meer regie nemen.

Aanpak commerciële huursector

Het rapport bevestigt het standpunt van de Woonbond dat de verduurzaming van woningen sneller kan en moet. Ook pleit de bond al langer voor de focus op de aanpak van woningen met slechte labels. Met corporaties heeft de Woonbond afgesproken de komende jaren voorrang te geven aan het versneld verduurzamen van woningen met E,F en G labels. Bovendien gebeurt dit zonder dat hier een huurverhoging tegenover staat. Met commerciële verhuurders zijn dergelijke afspraken niet gemaakt. Op het Meldpunt Energiealarm van de Woonbond geven veel huurders aan dat de verhuurder niet in actie komt na een verzoek om de woning beter te isoleren. Hier moet de overheid meer regie nemen. 

Geef huurders middelen om verduurzaming af te dwingen

De commerciële huursector kent het grootste percentage energie-onzuinige woningen, waar ook de minste verduurzamingsmaatregelen getroffen worden. Huurders zijn tot nu toe te afhankelijk van de bereidheid van de verhuurder om de woning te verduurzamen. Daarom pleit de Woonbond ervoor dat enkelglas aangemerkt moet worden als een gebrek, zodat verhuurders net als bij een lekkage verplicht zijn om dit te verhelpen. Doet de verhuurder dit niet, dan volgt er een huurverlaging tot het gebrek is verholpen.  Ook moet het initiatiefrecht worden gemoderniseerd en verbeterd. De huidige juridische basis waarop huurders verduurzaming van hun woning kunnen afdwingen is sterk verouderd. Zo kan een huurder nu alleen een vervangende ketel eisen met een rendement op het niveau van ketels uit de jaren ’80 in plaats van het niveau van een huidige hoogrendementsketel en zijn maatregelen als zonnepanelen of warmtepompen uitgesloten in de huidige regeling.

Meldpunt Energiealarm

Meldpunt Energiealarm

Hoge energierekening? Slecht geïsoleerde woning? Met warme trui in bed om stookkosten te drukken? Laat het weten op ons Meldpunt Energiealarm.