Meteen naar de content

Veel enkelglas particuliere huursector

Vooral in de particuliere huursector is nog veel glas enkelglas, blijkt uit een analyse van de Woonbond op basis van cijfers uit het Woononderzoek 2021 (BZK, CBS, ABF). Maar liefst in 16% van de woonkamers zit nog enkelglas, en in 23% van de slaapkamers. In de koopsector gaat het om 2% (woonkamer) en 8% (slaapkamer).
Vrouw zit met dikke trui en deken bij verwarming terwijl ze de energierekening bekijkt.

Volgens de Woonbond onderstreept dit de noodzaak om met beleid te komen om enkelglas in de huursector, en dan met name de particuliere huursector, aan te pakken. Dat kan door enkelglas als een gebrek aan de woning te gaan aanmerken. Net als een lekkage, moet de verhuurder dit dan verhelpen omdat dat onder de onderhoudsplicht valt. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: “Alleen lekt er in dit geval geen water de woning in, maar warmte de woning uit omdat er al decennia niets gedaan is aan de onzuinige ruiten.” Komt de verhuurder niet in actie na melding door de huurder, dan leidt dat tot een huurverlaging.

Particuliere verhuurders komen niet in beweging

Terwijl de Woonbond met woningcorporaties en het Rijk afspraken heeft gemaakt over versnelde verduurzaming waarbij de meest onzuinige woningen het eerst worden aangepakt, en over isolatie van huurwoningen zonder dat hier een huurverhoging tegenover staat, leveren particuliere verhuurders geen extra inzet. Terwijl hier de problemen het grootst zijn. Onverantwoord, vindt de Woonbond, zeker gezien de hoog gestegen energieprijzen. Vandaag debatteert de Tweede kamer over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Woonbond roept de politiek op om enkelglas nu echt aan te pakken. Winkels: “Zorg dat enkelglas verhuurders die niet in beweging komen geld gaat kosten, in plaats van huurders die nergens heen kunnen en de energierekening lappen.” Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het verduurzamen van de gebouwde omgeving, in het kader van het klimaatakkoord.

Meldpunt Energiealarm

Op het Meldpunt Energiealarm van de Woonbond geven huurders in de particuliere sector ook het vaakst aan nog in een woning met enkelglas te wonen. 

De cijfers over de corporatiesector bij deze vragen uit het WOON-onderzoek 2021 zijn op basis van een klein aantal respondenten en minder robuust dan de andere sectoren. Maar ook in die sector komt enkelglas minder voor dan in de particuliere sector, weten we uit eerdere onderzoeken. Voor WOON 2018 is er onderzoek gedaan naar enkelglas in woningen door woningen fysiek te onderzoeken en daaruit bleek dat ongeveer 19% van het glas enkelglas was in de particuliere sector, ten opzichte van 8% in de corporatiesector.