Meteen naar de content

Kamer aan zet voor begrenzing huurprijs vrije sector

Huren en geld De regering heeft dinsdag de Wet Betaalbare Huur aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze week besluit de Tweede Kamer of ze de wet in behandeling nemen. De Woonbond heeft in een brede coalitie de Kamerleden opgeroepen de wet spoedig te behandelen en te steunen.
Minister Hugo de Jonge stuurde dinsdag zijn gewijzigde wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Daarmee worden excessieve huurprijzen voorkomen, door de vrije sector deels aan banden te leggen.

De coalitie bestaat uit gemeenten (VNG), de koepel van de woningcorporaties (Aedes), studenten (LSVb) en vakbonden (FNV, Aob, CNV Jongeren en FNV Y&U). Maar ook wethouders van grote steden en pensioenfonds APB hebben zich uitgesproken voor behandelen en invoeren van de wet.

De wet zorgt ervoor dat meer woningen onder het huurprijsplafond van het woningwaarderingsstelsel gaan vallen. De kwaliteit van een woning leidt naar een puntenaantal. Dit hangt onder andere af van het aantal vierkante meters, de WOZ-waarde en het energielabel. Nu geldt dat boven de 142 punten de maximale huurprijs niet meer geldt. Deze grens gaat naar 186 punten.

Wetsvoorstel opnieuw afgezwakt

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag het wetsvoorstel gewijzigd aangenomen. Opnieuw is de wet verslechterd om tegemoet te komen aan de wensen van commerciële verhuurders:

  • Hierdoor mag de jaarlijkse huurverhoging voor dit middenhuursegment bestaan uit maximaal 1 procent boven de CAO-loonstijging in plaats van 0,5 procent. Zittende huurders zien daarmee hun huur sneller stijgen dan hun inkomen, terwijl zittende huurders geen profijt hebben van de regelgeving omdat die alleen voor nieuwe huurovereenkomsten geldt.
  • Daarnaast geldt voor nieuwbouw huurwoningen in de middenhuur langere tijd een hoger huurprijsmaximum. Terwijl nieuwbouwkwaliteit al beloond wordt door de extra punten die energiezuinige woningen krijgen. Zo wordt nieuwbouw dus dubbel gewaardeerd.
  • Bovendien zal nieuwbouw door de hoge waardering van zuinige energielabels en de WOZ-waarde in gewilde gebieden alsnog makkelijk boven de grens voor huurprijsregulering vallen. Dan geldt er zelfs geen maximale huurprijs. Eerder kwam De Jonge al tegemoet aan beleggerswensen door de grens voor huurprijsbescherming niet hoger te leggen.

Verbetering tenzij balans doorslaat

De Woonbond vindt de wet per saldo een verbetering, maar maakt zich zorgen dat er al uitzonderlijk royaal is tegemoetgekomen aan de wensen van verhuurders. De laatste wijzigingen bevoordelen verhuurders disproportioneel, waardoor de balans dreigt door te slaan. Daarmee dreigt de wet te ver van het doel af te drijven om huurders te beschermen tegen excessieve huurprijzen en prijsstijgingen. De wet moet bewaken dat de maximale huur van de woning overeenkomt met de kwaliteit van de woning.

Oproep aan Kamerleden om wet te verbeteren

De Woonbond roept de Kamerleden dan ook op om de jaarlijkse huurverhoging te beperken en de invloed van de WOZ-waarde in het puntenstelsel te matigen. Ook zou de Kamer er goed aan doen om de grens van het huurprijsplafond te verhogen.