Meteen naar de content

Vrije sector weer duurder

Huren en geld Huren in de vrije sector was voor huurders die een nieuwe huurwoning betrokken in 2021 ruim zes procent duurder dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Makelaars Vereniging (NVM).

De vrije sector is de afgelopen jaren gegroeid als kool en telt inmiddels 600.000 woningen. Ongeveer 18% van de huursector.

Leg aanvangshuren aan banden

De stijgende huurprijzen onderstrepen dat het hoognodig is om de aanvangshuurprijzen aan banden te leggen in de vrije sector. De Woonbond wil dat ook hier een maximale huurprijs gaat gelden die samenhangt met de kwaliteit van de woning.

Enorme jaarlijkse huurverhoging 2023 dreigt

Voor de jaarlijkse huurverhoging wordt altijd het inflatiecijfer van het voorgaande jaar gebruikt. Onder het huidige overheidsbeleid kunnen de meeste sociale huurders een maximale huurverhoging krijgen die gelijk is aan de inflatie. Voor de vrije sector geldt een maximum van inflatie plus één procent. De hoge inflatie van 2022 gaat bij gelijkblijvend overheidsbeleid dus voor enorme problemen zorgen in 2023.

Zonder ingrijpen wordt dit ramp

Woordvoerder Marcel Trip: ‘Met de huidige inflatie stelt de rem op huurverhogingen in de vrije sector helemaal niets meer voor. Hetzelfde geldt uiteraard voor de sociale sector. Als er niet wordt ingegrepen dreigt er een ramp.’

Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge gaat in april met de Woonbond en andere partijen in gesprek over de huurverhoging van 2023. Overigens staat er voor 2024 al een huurbevriezing in het regeerakkoord.