Meteen naar de content

Warmte blijft duur in 2024

Huren en geld Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet betalen in het nieuwe jaar een hoge prijs voor warmte, terwijl de gasprijs flink omlaag is gegaan. Dit komt door de hoge vaste kosten.
Jonge vrouw voelt aan de radiator en controleert de warmte op haar tablet.
Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen nauwelijks besparen op warmtegebruik.

ACM stelt maximale warmtetarieven vast

Op 1 december maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale bedragen voor de variabele en vaste kosten voor warmte in 2024 bekend. In de afgelopen drie weken publiceerden de grote warmteleveranciers hun tarieven. Deze mogen niet hoger zijn dan de bedragen die ACM heeft vastgesteld.

leveranciervariabele kosten (per GJ)totale vaste kosten
ACM maximum€46,69€795,88
Vattenfall€46,69€795,88
Eneco€44,82€783,78
SVP€46,69€795,88
Ennatuurlijk€45,73€771,68
HVC€44,69€732,17
Warmtetarieven in 2024

Leveranciers blijven dicht bij maximum

Alle grote warmteleveranciers hebben hun prijzen voor komend jaar op of vlak onder het maximumtarief van ACM vastgesteld. In eerdere jaren zaten een aantal leveranciers ruim onder het maximumtarief, vooral voor de vaste kosten.

Het toch al niet lage maximale vastrecht gaat met 13% flink omhoog. Daarmee komen de maximale vastrechtkosten voor stadswarmte op bijna €800 per jaar. Als er ook nog koude wordt geleverd (maximaal vastrecht €281,69) kan het totale vastrecht stijgen tot boven de €1.075.

Variabele tarief bijna gelijk aan prijsplafond

Het variabele tarief per GigaJoule (GJ) warmte in 2024 is bijna gelijk aan het prijsplafond van 2023, dat €47,38 is. Maar het is fors lager dan wat zonder het prijsplafond het maximum zou zijn geweest. Toch blijft dit een stijging van 80% ten opzichte de periode voor de energiecrisis in 2021. Toen was het tarief nog €25,51 per GJ.

Belasting op gas drijft warmtetarief op

Het variabele warmtetarief volgt de gasprijs inclusief energiebelasting. De energiebelasting op gas gaat per 1 januari 2024 met ruim 11 cent omhoog naar ruim 70 cent per kubieke meter aardgas. De overheid verhoogt jaar op jaar de belasting op gas om mensen te stimuleren minder fossiele energie te gebruiken en meer duurzame energie.

De Woonbond vindt het niet uit te leggen dat deze belastingverhoging op aardgas huishoudens treft die al op een duurzamer warmtenet zijn aangesloten, én dat deze belastingverhoging extra inkomsten oplevert voor leveranciers van stadswarmte.

Warmtenetten steeds onaantrekkelijker

De Woonbond ziet dat warmtenetten steeds onaantrekkelijker worden door dit prijsbeleid van de overheid en de warmteleveranciers. Voor gebruikers is er nauwelijks nog te besparen op warmte, omdat de energierekening vooral uit vaste kosten bestaat. Voor huishoudens die de energierekening niet of nauwelijks meer kunnen betalen is dit echt problematisch. Het houdt energiearmoede in stand of vergroot zelfs de problemen.

Huurders betalen hoge vaste kosten

Juist voor huurders is een warmtenet geen aantrekkelijk duurzamer alternatief. De hoge vaste kosten komen volledig voor hun rekening. Huurders die een gasketel hebben, betalen niet voor de ketel. Deze vaste kosten zijn voor de verhuurder. Op het moment dat huurders een warmte-aansluiting krijgen, komen alle vaste kosten voor hun rekening. Deze vaste kosten zijn enkele honderden euro’s hoger dan bij een gasaansluiting.

Doe een melding op Meldpunt Energiealarm

Kun je door de gestegen energieprijzen je energierekening nauwelijks meer betalen? Of zet je de verwarming helemaal niet meer aan omdat energie onbetaalbaar is geworden? Laat het weten op ons Meldpunt Energiealarm.

De Woonbond gebruikt je melding om bij verhuurders, politiek en pers aandacht te vragen voor hoge energiekosten en de comfort- en gezondheidsklachten die dat met zich mee brengt.

Warmtekosten

E-boek (pdf) Download