Meteen naar de content

Wat hebben we bereikt in 2022?

Politiek en beleid De Woonbond heeft zich in 2022 op tal van onderwerpen ingezet voor huurders en woningzoekenden. In dit nieuwsoverzicht beschrijven we wat dat heeft opgeleverd.


De Woonbond heeft zich ingezet tegen energiearmoede, en tegen de financiële problemen voor huurders door de stijgende energieprijzen. Aan de ene kant door ervoor te zorgen dat huurders financieel gesteund worden met een energietoeslag, hogere huurtoeslag, en met het aankomende energieprijsplafond.  Daarbij hebben we er in onze lobby op ingezet dat ook huurders met blokverwarming en andere ‘keteldelers’ of bewoners met stadsverwarming gecompenseerd worden voor hoge energieprijzen. Aan de andere kant hebben we ingezet op snellere verduurzaming van huurwoningen. Want uiteindelijk is de beste manier om op de energierekening te besparen, verduurzamen.

Afschaffen verhuurderheffing

Na jaren van druk vanuit de Woonbond, aangesloten huurders en huurdersorganisaties, is de verhuurderheffing dit jaar eindelijk afgeschaft. Dit zorgt ervoor dat de bouwproductie van corporaties de komende jaren verdubbelt en de sociale sector eindelijk weer groeit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt door de Woonbond met corporaties en het Rijk over huurverlaging en gratis isolatie voor huurders.

Eenmalige huurverlaging

In 2023 krijgen 510.000 hurende huishoudens een huurverlaging van gemiddeld €57,-. Het gaat om huurders met een relatief laag inkomen die huren bij een woningcorporatie.

Hogere huurtoeslag

De huurtoeslag gaat voor alle huurtoeslagontvangers met ongeveer 17 euro per maand omhoog.

Gratis isolatie bij corporaties

Vanaf 1 januari 2023 brengen corporaties, in ruil voor het afschaffen van de verhuurderhefing, geen huurverhoging in rekening voor het isoleren van een woning. Dat scheelt al snel een verhoging van een paar tientjes per maand, terwijl ook de energierekening daalt.

Voorkomen huurverhogingen van max 11%

We hebben weten voorkomen dat de huurverhogingen gekoppeld bleven aan de torenhoge inflatie. Was dat het geval gebleven, dan had de maximale huurverhoging komend jaar kunnen oplopen tot 11%.

Huurprijsregulering

De Woonbond heeft zich hard gemaakt voor het reguleren van de vrije sector. Minister De Jonge presenteerde zijn plan om dat te doen voor woningen tot 187 punten. Een stap in de goede richting, al valt er nog veel aan te verbeteren. De Jonge wil deze plannen in 2024 invoeren.