Wat kun je doen als de lift steeds uitvalt?

7 september 2012

De lift in een Rotterdamse flat staat regelmatig stil. In januari zijn er 7 keer storingen, waarbij de lift soms wel een etmaal buiten dienst is. Zeer ingrijpend in een gebouw met 12 verdiepingen waar ook veel ouderen wonen.

Liftknoppen

De huurders hebben erg veel last van de storingen. Niet iedereen is in staat om trappen te lopen. Bewoners raken aan huis gekluisterd, missen belangrijke afspraken of moeten met hulp de trappen op geholpen worden. De reparaties helpen niet. Na iedere storing volgt al snel weer een nieuwe.

>

Als de lift kapot gaat, is de verhuurder verplicht dit gebrek te verhelpen. Of voor reparatie of vervanging wordt gekozen mag de verhuurder daarbij zelf weten. Huurders kunnen niet afdwingen dat er nieuwe lift moet komen. Ook niet wanneer de monteur laat weten dat de lift versleten is en vervangen veel beter is dan oplappen. Maar via de huurcommissie kan de verhuurder wel tot actie worden bewogen. Ook via de kantonrechter zijn er mogelijkheden.

Bij alle ernstige gebreken die de verhuurder ook na schriftelijk aansporen niet verhelpt kunnen huurders een gebrekenprocedure starten bij de huurcommissie. Dus ook bij een lift die zo versleten is dat hij voortdurend uitvalt. De huurcommissie geeft dan een oordeel over de ernst van het gebrek en kan vervolgens uitspreken dat de huur wordt verlaagd. Uitspraken van de huurcommissie zijn altijd bindend.

Tijdelijk lagere huur

In het zogenaamde ´gebrekenboek´ van de huurcommissie staan alle ernstige gebreken waarbij tijdelijke huurverlaging mogelijk is. ‘Het veelvuldig voorkomen van ernstige storingen aan de liftinstallaties als gevolg van ouderdom en/of technische gebreken´ valt daarbij in categorie C. Voor klachten in die categorie kan de huurprijs worden verlaagd tot 40% van de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel. In de praktijk wordt de huur niet altijd tot 40% teruggebracht (er kan ook worden beslist dat de huur naar bijvoorbeeld 50 of 60% van maximaal redelijk teruggaat), maar verlaging naar 40% is bij dit type gebreken dus wel mogelijk. Bij nog ernstiger gebreken (categorie B en A) kan de huur zelfs nog verder omlaag. De lagere huurprijs geldt zolang de klacht nog niet (afdoende) verholpen is.

Puntenstelsel niet van toepassing?

Alleen huurders van woningen met een gereguleerde huurprijs kunnen bij de huurcommissie terecht. Huurders van woningen met een geliberaliseerde huurprijs zullen zich rechtstreeks tot de rechter moeten wenden om structureel herstel van de lift af te dwingen. Uw huurprijs is geliberaliseerd als u bij aanvang van de huurovereenkomst al een hogere huur betaalde dan de liberalisatiegrens die op dat moment gold. In de commerciële (particuliere) sector zijn er zowel in huurprijs gereguleerde als geliberaliseerde woningen.

Huurcommissie erkent gebrek

Bij het eerdergenoemde flatgebouw oordeelde de huurcommissie dat er inderdaad sprake was van een ernstig gebrek. “De liftinstallatie vertoont zo ernstige technische gebreken dat er weliswaar geen gevaarlijke situatie aanwezig is, maar wel een zeer lastige en ongewenste situatie”. Voor de vier huurders werd de huur verminderd tot 60% van de maximaal redelijke huurprijs. Pas als het gebrek hersteld is, moeten de vier huurders de oude huurprijs weer betalen.

Financiële prikkel tot actie

De huurdersvereniging heeft de andere bewoners van het flatgebouw nu opgeroepen om zich ook bij de huurcommissie te melden. De uitspraken van de huurcommissie dwingen de verhuurder nog steeds niet tot het vervangen van de lift, maar de teruggelopen huurinkomsten vormt natuurlijk wel een financiële prikkel om het probleem uit de wereld te helpen. Hoe meer huurders naar de huurcommissie stappen, hoe groter deze prikkel wordt.​

commerciële verhuur
onderhoud
senioren

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen