Meteen naar de content

Woekerhuren bemoeilijken normaal leven

Huren en geld Veel stress, geen toekomstplannen kunnen maken en ook nog eens geen waar voor je geld krijgen. De gevolgen van woekerhuren in de vrije sector zijn groot.

Dit blijkt uit de binnengekomen reacties op het onlangs geopende Meldpunt Woekerhuur.

In ruim twee weken tijd deelden huurders in de vrije sector massaal hun ervaringen via het Meldpunt Woekerhuur van de Woonbond. De meldingen gaan over de snelle stijgingen van de huurprijs en de gevolgen van een hoge huurquote, maar ook over de stress die dit oplevert en de soms slechte kwaliteit van te dure woningen.

De hoge huur betekent voor mij dat ik geen toekomstplannen kan maken.

Vrijesectorhuurder die € 1.255,- betaalt voor 36m2

Grote huurstijgingen in korte tijd

“Ik woon hier nu 3 jaar en de kale huur is van 975 naar 1241 gegaan,” zegt iemand die bij een grote woningbelegger huurt. De grote stijgingen in korte tijd komen in de meeste meldingen voor. Een gezin bestaande uit twee werkende ouders en drie kinderen zegt hier dit over: “Eén van onze salarissen gaat naar de huur alleen. Toen we hier 3 jaar geleden kwamen wonen was de huur € 1.995,-. Nu is de huur € 2.230,-. Vanaf 1 juli komt er weer een stijging en zal de huur zeker wel € 2.400,- gaan worden. Dit kunnen wij niet meer betalen.”

Zodra mijn salaris, waar ik hard voor werk, wordt gestort gaat meteen meer dan de helft naar huur. Naast de andere vaste lasten blijft er dus weinig over. Ik ben elke dag wel bezig met geld en sta op en ga slapen met zorgen hierover.

Zorgen over de toekomst

Te hoge huurprijzen gaan niet alleen over huizen en geld, maar hebben ook sociale gevolgen. Een jonge huurder uit het midden van het land zegt hier het volgende over: “Ik wil eigenlijk een andere baan met minder stress, maar ben bang dat ik dan de huur niet meer kan betalen. Elke maand dat bedrag overmaken geeft me het gevoel dat ik faal. Zeker in vergelijking met leeftijdsgenoten die samenwonen en wel al een huis hebben kunnen kopen. Ik vrees dat ik dat gat nooit meer kan dichten.”

Ik heb een grotere woning nodig omdat wij een kindje krijgen. Maar ik betaal al zo duur dat ik geen grotere woning kan huren.

Huurder die € 1.800,- betaalt voor 48 m2

Een gezin… ik zou écht niet weten hoe ik dat voor elkaar zou moeten boksen in deze kleine ruimte.

Geen waar voor je geld

“Het is het geld niet waard. Maar je moet iets.” Deze uitspraak van een huurder vat de positie van veel huurders in de vrije sector goed samen. Slechte woningkwaliteit leidt in veel gevallen ook tot veel stookkosten, die nog bovenop de te hoge huur komt:

Slecht tot niet geïsoleerd, ook geen goede ventilatie mogelijkheden.

Het ergste is dat we zo erg moeten stoken in huis dat er anders schimmel ontstaat. Verhuurder wil er niks aan doen en heeft gezegd dat we dan maar iets anders moeten gaan zoeken. Ook de huur wil hij niet verlagen.

Ook veel senioren in de knel

Naast de vele meldingen van jonge huurders, laten ook veel 65+’ers zich horen op het meldpunt. Vaak noemen zij dat de huurverhogingen vele malen meer stijgen dan hun inkomen, waardoor hun besteedbare inkomen drastisch terugloopt.

Als je een huis huurt in de vrije sector en je moet het hebben van een pensioen wat al jaren niet verhoogd is ben je de klos.

Dat als ik kom te overlijden mijn vrouw de huur niet meer op kan brengen en op 80 jarige leeftijd het huis uit moet. En dat alles vanwege de enorme huurverhogingen.

“Met de nieuwe wet mag de vrije sector 6,5 procent rekenen, dat betekent een huurverhoging van +/- € 72,- en dat gaat maar door jaar na jaar, dat is niet meer op te brengen.”

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de Wet Betaalbare Huur. In dit wetsvoorstel krijgt een deel van de vrije sector huurprijsbescherming en worden woekerhuren een halt toegeroepen. De Woonbond bundelt verhalen van huurders zodat Kamerleden weten hoe huurders worden geraakt door te hoge huren. Roep jij ook samen met ons op tot betaalbare huurprijzen?