Meteen naar de content

Woningfabrieken in Huurpeil 4

Huren en recht In Huurpeil 4 duiken we in de wereld van het industrieel bouwen dat gemeengoed begint te worden. Verder een ode aan de huurtoeslag en aandacht voor het veranderend toezicht op bouwkwaliteit en de huisvesting van arbeidsmigranten.
Woningen uit de fabriek op weg naar de plaats van bestemming

In het dossier onderzoeken we industrieel bouwen dat langzaam maar zeker gemeengoed begint te worden. Steeds vaker gaat een woning kant-en-klaar van de fabriek naar de bouwplaats. Doorgaans gemaakt van duurzamere materialen dan een traditioneel gebouwde woning. De rol van opdrachtgevers verandert ingrijpend.

Ode aan de huurtoeslag

De huurtoeslag jubileert, maar staat ook onder druk. Het kabinetsvoorstel voor de zogenoemde normhuur is een van de grootste ingrepen in de geschiedenis van deze regeling. Een beknopte verkenning van heden en verleden van 27 jaar huursubsidie en 25 jaar huurtoeslag.

‘Huisjesmelkers zijn niet welkom’

Dennis de Vries, de markante wethouder volkshuisvesting in Utrecht, wil dat driekwart van de nieuwbouw in zijn stad beschikbaar komt voor mensen met bescheiden inkomens.

Bouwkwaliteit, toezicht en huurders

Paulus Jansen legt uit waarom huurders(organisaties) alert moeten zijn op de kwaliteit en veiligheid van hun woning(complex). In 2023 worden nieuwe regels van kracht.

Geen werk? Geen huis

Om misstanden rondom arbeidsmigranten tegen te gaan, o.a. op het gebied van hun huisvesting, deed Emile Roemer in 2020 vijftig aanbevelingen. Wat is er daadwerkelijk verbeterd in twee jaar tijd?

€ 4 miljoen eigen huurdersbudget

Drie huurdersorganisaties in Brabant kregen elk € 4 miljoen investeringsruimte na een fusie. Dit ‘huurdersbudget’ bevalt zo goed dat de corporatie deze participatie ‘nieuwe stijl’ gaat voortzetten.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling dat eigen inwoners voorrang zouden moeten krijgen in de lokale woonruimteverdeling. Columnist Jos van der Lans deelt zijn visie over warmtenetten die in eigendom gaan komen van publieke instanties. Op de achterpagina vindt u een politieke prent van Joep Bertrams en de column van onze columnist Mert Kumru, woon- en klimaatactivist en voormalig VN jongerenvertegenwoordiger op het gebied van mensenrechten. Achterin Huurpeil een katern met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Wil je meer lezen van Huurpeil? Neem dan een abonnement op Huurpeil.