Meteen naar de content

Woonbond loopt mee in Klimaatmars

Goed en veilig wonen Zondag 12 november vindt de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid plaats in Amsterdam. De Woonbond is ook bij deze manifestatie aanwezig en roept iedereen op om zich aan te sluiten.

De Klimaatmars is een initiatief van de Klimaatcoalitie, een samenwerkingsverband van 9 maatschappelijks organisaties. Tientallen organisaties, waaronder de Woonbond, ondersteunen deze mars om samen politieke druk te zetten: niet alleen voor een duurzame, maar ook voor een rechtvaardige samenleving.

Rechtvaardige energietransitie voor huurders

De Woonbond steunt de mars vanwege de noodzaak om de opwarming van de aarde de beperken. Dagelijks zet de Woonbond zich in voor de verduurzaming van huurwoningen en de leefbaarheid van wijken, omdat de verdeling van de lasten en lusten van de energietransitie voor huurders eerlijk moet zijn.

Sluit bij ons aan

De Woonbond verzamelt om 12.30 uur op het Beursplein, naast de trap naar de Beursplein-fietsenstalling. Hier zullen we aanwezig zijn met enkele spandoeken en vlaggen. Iedereen is welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Klimaatrechtvaardigheid voor huurders: onze standpunten

De Woonbond roept de politiek op maatregelen te nemen om te zorgen voor dat de verduurzaming van de huursector voor huurders rechtvaardig verloopt. Dit zijn de standpunten van de Woonbond:

 • Werk samen met huurders
  De Woonbond vindt dat huurders vanaf het begin betrokken moeten zijn bij de verduurzaming van hun woning en wijk. Alleen in samenwerking met huurders worden de beste oplossingen gevonden en kan draagvlak voor de energietransitie ontstaan.
 • Bevries de huren van slecht geïsoleerde woningen
  Dit houdt in dat de huur niet verhoogd kan worden totdat de huurwoningen voldoen aan een voldoende isolatiewaarde.
 • Verklaar enkelglas tot een gebrek
  Het tot een gebrek laten verklaren betekent dat de verhuurder verplicht is het gebrek op te lossen. Gebeurt dit niet, kan de huurder naar de Huurcommissie stappen en vragen om een lagere huur.
 • Verstrek meer subsidie om alle woningen in de huursector te isoleren
  Om alle huurwoningen goed te kunnen isoleren eist de Woonbond flinke subsidies vanuit het Rijk.

Meer informatie

De Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid start zondag 12 november om 13.00 uur vanaf de Dam in Amsterdam. Er worden meer dan 50.000 mensen verwacht.