Meteen naar de content

Woonbond spreekt met staatssecretaris over huurtoeslag

Huren en geld Staatssecretaris Aukje de Vries heeft maandag een bezoek gebracht aan de Woonbond. Directeur Zeno Winkels sprak met haar over hoe huurders de huurtoeslag ervaren.

Aanleiding voor het gesprek was onder meer de veranderingen in de Wet op de Huurtoeslag. De Tweede Kamer moet hier nog een besluit over nemen. Waar de Woonbond positief over is, is dat jongeren eerder volledig recht krijgen op huurtoeslag. En dat huurders met een laag inkomen en een huurprijs boven de sociale huurgrens ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Maar de bond uitte ook kritiek op de verandering dat er geen toeslag meer zal gelden op de subsidiabele servicekosten.

Ondanks huurtoeslag toch zorgen over betalen huur

Ook deelde Winkels met de Vries de ervaringen van huurders die bij de Woonbond binnenkomen via de Huurderslijn en de meldpunten. In de laatste editie van Huurwijzer reageerden bijna 300 Woonbondleden op de ledenpeiling over de huurtoeslag. Een derde daarvan gaf aan weleens huurtoeslag te hebben moeten terugbetalen. En maar liefst 61% zei zich weleens zorgen te maken over het kunnen betalen van de huur.

Alternatief voor huurtoeslag niet eenvoudig

Sinds het schandaal rondom de kinderopvangtoeslag gaan er veel stemmen op om het hele toeslagenstelsel af te schaffen. Maar een alternatief voor de huurtoeslag is niet eenvoudig, concludeerden zowel Winkels als de staatssecretaris. Vooral omdat bij iedere optie grote groepen mensen erop achteruit zouden gaan, tenzij er miljarden extra voor uitgetrokken worden.