Meteen naar de content

Woonbond: stop aantasting huurprijsbescherming

Huren en recht Minister De Jonge heeft aangekondigd de huurprijsbescherming te willen verslechteren. Door meer punten toe te kennen aan gangbare energielabels, WOZ-waarden en buitenruimtes, gaat de maximale huurprijs omhoog.
Het overheidsbeleid beschermt huurders onvoldoende tegen woekerhuren

Het idee van het puntenstelsel is: een woning krijgt punten voor zaken die iets zeggen over de woonkwaliteit. Het totaal aantal punten van een woning bepaalt de ‘maximaal toegestane huurprijs’.  Als er zomaar extra punten worden toegekend zorgt dat voor hogere maximaal toegestane huurprijzen. Terwijl de woonkwaliteit niet verbetert. Extra punten betekent dus: meer ruimte voor hoge huren.

Brief aan Tweede Kamer

In een brief aan de Tweede Kamer roept de Woonbond Kamerleden op een stokje te steken voor deze aantasting van de huurprijsbescherming. In november spreekt de Kamer over de huurplannen van De Jonge.

Meer woningen huurprijsbescherming

De Jonge stelt ook voor om méér woningen onder de huurprijsbescherming te laten vallen. Dat is een goede zaak. De grens voor huurprijsbescherming ligt op dit moment op 763 euro. Heeft een woning een hogere ‘maximaal toegestane huurprijs’, bijvoorbeeld 800 euro? Dan mag de verhuurder -bij nieuwe verhuur van de woning- om ieder willekeurig bedrag vragen. In plaats van om 800 euro dus ook om 1600, of om nog veel meer. De Jonge wil daar wat aan doen door de grens te verhogen naar 1.000 euro.

Effect minder groot door hogere maximumprijzen

Eerder was er sprake van dat de grens bij 1.250 euro zou komen te liggen. Het is zeer teleurstellend dat De Jonge voor 1.000 euro koos. Bovendien gaan meer woningen een maximaal toegestane huurprijs boven de 1.000 krijgen als er extra punten worden uitgedeeld. Daar komt nog eens bij dat ‘middensegment woningen’ een puntenopslag (extra punten) kunnen gaan krijgen als het aan De Jonge ligt. Ook daardoor krijgen meer woningen alsnog een maximaal toegestane huurprijs boven de 1.000 euro.

De Woonbond roept de Kamer op om de aangekondigde verslechtering van het puntenstelsel tegen te gaan én te kiezen voor een huurprijsgrens van minimaal 1.250 euro. Dit om huurders beter te beschermen tegen woekerhuren.