Meteen naar de content

Woonbond stopt met check voorstel zonnepanelen

Goed en veilig wonen Het is voor huurders bijna altijd voordelig om zonnepanelen te laten plaatsen nu de salderingsregeling voorlopig blijft bestaan. Daarom stopt de Woonbond met de dienst om het voorstel voor zonnepanelen te checken.

Het Energieteam van de Woonbond bekeek het voorstel van de verhuurder voor zonnepanelen en rekende het voorstel door voor de persoonlijke situatie van de huurder. In die doorrekening hield de Woonbond rekening met de afbouw van de salderingsregeling.

Grote verschillen in energiecontracten

Daarbij checkte het Energieteam ook de verlaging van de energierekening op basis van de gemiddelde stroomprijs. Echter, sinds kort bieden energieleveranciers andere contracten aan voor mensen met zonnepanelen dan voor mensen zonder zonnepanelen. Daarin wordt met diverse prijzen op verschillende manieren gerekend. Voor de Woonbond is dit vrijwel onmogelijk om deze snelle ontwikkelingen bij te houden. Bovendien zijn er energievergelijkingssites die dit wel goed bijhouden.

Extra kosten voor mensen met zonnepanelen

Energieleveranciers voeren onder meer de volgende extra maatregelen door voor mensen met zonnepanelen:

  • Terugleverkosten. Dit zijn extra kosten voor alle energie die je teruglevert aan het stroomnet. Bij de ene leverancier worden er terugleverkosten gerekend per kWh die wordt teruggerekend, bij een andere betaal je hogere vaste leveringskosten.
  • Lagere terugleververgoedingen dan voorheen. Meerdere leveranciers betalen nog maar 5 cent per kWh aan hun klanten voor stroom boven de salderingsruimte. Voorheen lag dit rond de 8 cent of nog hoger.
  • Hogere elektra-tarieven per kWh bij het afsluiten van een nieuw contract.

Ondanks deze maatregelen, ziet het Energieteam dat zonnepanelen meestal rendabel zijn voor huurders.

Algemeen advies bij voorstel zonnepanelen

Het Energieteam heeft een algemeen advies opgesteld waarop huurders zelf het voorstel voor zonnepanelen door hun verhuurder kunnen controleren:

  • De verhuurder rekent maximaal €3,50 per paneel per maand. Dit is een goed aanbod, zolang er 100% gesaldeerd mag worden. Gemiddeld betalen huurders zo’n €3 per paneel per maand.
  • De huurder betaalt de maandelijkse kosten voor zonnepanelen in de servicekosten.
    Verrekening van de kosten via de servicekosten heeft de voorkeur boven verrekening in de huur.
  • Het is een pre als in het contract wordt opgenomen dat de verhuurder de kosten voor de zonnepanelen verlaagt op het moment dat het salderen alsnog wordt afgebouwd.

De Eerste Kamer verwierp op 13 februari het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling. Maar het is waarschijnlijk dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (op termijn) een nieuw voorstel voor afbouw van de salderingsregeling indient. De Woonbond houdt dit in de gaten en zal dan opnieuw lobbyen om maximale zekerheid te garanderen voor huurders met zonnepanelen. Als het mogelijk is, biedt de Woonbond de ‘Check voorstel zonnepanelen’ dan opnieuw aan.

Tips voor huurders met zonnepanelen

Ben je akkoord gegaan met het voorstel van je verhuurder voor zonnepanelen, dan is het verstandig om jaarlijks de aanbiedingen van energieleveranciers te checken:

  • Wissel bij voorkeur jaarlijks van energieleverancier: energieleveranciers geven hoge overstapbonussen.
  • Kijk op één van de energievergelijkingssites voor het beste aanbod voor jouw situatie. Zij houden rekening met de extra maatregelen die energieleveranciers treffen voor mensen met zonnepanelen, zoals terugleverkosten, lagere terugleververgoedingen en hogere tarieven voor stroom.