Meteen naar de content

Wooncoöperaties timmeren aan de weg

Woning zoeken Met de Woningwet 2015 kregen corporatiehuurders die het beheer van hun wooncomplex willen overnemen, voor het eerst een voet tussen de deur. Sindsdien kunnen zij budget krijgen om een haalbaarheidsonderzoek te doen en expertise in te huren. Langzaam maar gestaag groeit het aantal wooncoöperaties.
Copekcabana, beheercoöperatie in de Van der Pekbuurt, Amsterdam

Begin september is dankzij deze mogelijkheid in de Woningwet weer een beheercoöperatie gestart: Copekcabana. Deze wooncoöperatie in Amsterdam-Noord heeft nu 30 woningen van woningcorporatie Ymere in zelfbeheer. 

Exotisch droomhuis

Het initiatief kwam zo’n tien jaar geleden van zittende huurders gedurende een periode van transformatie van de Van der Pekbuurt. Zelfbeschikking over hun eigen leefomgeving en de verbondenheid met elkaar waren het uitgangspunt van hun wooncoöperatie met de naam Co (staat voor coöperatieve vereniging) – pek (Van der Pekbuurt) – cabana (exotisch droomhuis). 

Intensief overleg

Ze voerden gesprekken met Ymere en de Huurdersvereniging Van der Pek om de mogelijkheden te onderzoeken. Na intensief overleg is de vorm van een beheercoöperatie ontstaan: de twee huizenblokken blijven in bezit van Ymere maar Copekcabana neemt het beheer over. 

Collectieve huur

Voor het gebruik van de panden betaalt de coöperatieve vereniging een collectieve huur aan Ymere. Dat bleek een goed alternatief voor koop om zo veel mogelijk zeggenschap te krijgen. Gezamenlijk hebben Ymere en Copekcabana een plan uitgewerkt voor de renovatie van de 30 woningen. Die renovatie is inmiddels afgerond.

Binnentuin als hart van de vereniging

Copekcabana telt 25 sociale huur- en 5 middenhuur huurwoningen voor zowel gezinnen als 1- en 2 persoonshuishoudens. Vijf van de sociale huurwoningen worden verhuurd aan mensen met een urgentieverklaring. De wooncoöperatie doet zelf de toewijzing van de woningen. De gezamenlijke binnentuin is het hart van de vereniging. 

Amsterdam loopt voorop

Het aantal wooncoöperaties in Amsterdam en ook andere steden groeit gestaag. Maar Amsterdam loopt voorop door een effectief stimuleringsprogramma en aangepast grondbeleid. De Amsterdamse Stichting !Woon is bovendien bijzonder actief in het ondersteunen van initiatiefgroepen.

Handboek wooncoöperaties 

Onlangs presenteerde !Woon het Handboek wooncoöperaties Amsterdam, een digitale gids geschreven voor startende groepen of mensen die geïnteresseerd zijn in de wooncoöperatie. Het handboek is een schat aan informatie die je op weg helpt om jouw initiatief uiteindelijk de eindstreep te laten halen, ook relevant voor initiatieven buiten Amsterdam. 

Ook Cooplink, landelijk kennisnetwerk van, voor en over wooncoöperaties, timmert aan de weg. Hun cursussen voor wooncoöperaties en initiatieven daartoe worden steeds drukker bezocht. Begin september trok hun symposium ‘Ruim baan voor de wooncoöperatie’ meer dan honderd bezoekers.