Meteen naar de content

Woonlasten Drentse huurders onder de loep

Huren en geld Eén op de drie huurders dreigt in geldproblemen te komen door stijgende energielasten, hoge inflatie en een laag inkomen.

Die conclusie trekken 9 Drentse woningcorporaties en huurdersorganisaties uit een groot gezamenlijk woonlastenonderzoek. In 2018 werd ditzelfde onderzoek al eens uitgevoerd, toen bleek dat een huurder gemiddeld 28% van het inkomen besteedt aan huur. Dit is weliswaar gedaald naar 26%, maar de combinatie van een laag inkomen en de hoge inflatie doet dit voordeel teniet. ‘Het onderzoek toont hiermee vooral een probleem aan dat niet door de corporaties en huurdersorganisaties kan worden opgelost’, zegt Elles Dost, bestuurder van Lefier, namens de woningcorporaties.

Actieplan om woonlasten te beperken

De huurdersorganisaties en corporaties hebben nu een actieplan opgesteld om waar mogelijk toch de woonlasten te beperken. Hierin staat onder meer dat corporaties extra rekening houden met de huurprijzen van woningen met een laag energielabel. Maar samen geven zij ook een duidelijk signaal af richting de partijen die wél actie kunnen ondernemen op het betaalbaarheidsprobleem, zoals gemeenten en de landelijke politiek.

Uitbreiding naar andere provincies

Het onderzoek omvat meer dan 54.000 huishoudens verspreid over 18 gemeenten. Zowel woonlasten als betaalbaarheidsrisico en energiearmoede zijn tegen het licht gehouden. De Woonbond heeft het onderzoek en de samenwerking begeleid. ‘Meten is weten en juist door het samen op te pakken, is duidelijk waaraan gewerkt moet worden de komende jaren. Het liefst ondersteunen we dit ook in alle andere provincies’, aldus Marianne Hilbolling van de Woonbond.