Meteen naar de content

Onderzoeksrapporten (oud)

Na afloop van een onderzoek ontvang je een rapportage van ons. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de rapportage voor iedereen goed leesbaar en helder is. In twee stappen maken wij een heldere rapportage.

Stap 1: Bespreking en tabellenboek
Na afloop van het onderzoek verwerkt en analyseert de Woonbond de resultaten van het onderzoek. De Woonbond stelt hierbij een tabellenboek op in Excel. In gezamenlijk overleg bespreken we de uitkomsten en bepalen we welke kruisvariabelen relevant zijn voor de verdieping van de resultaten (denk hierbij aan: leeftijd, gezinssamenstelling, etc.).

Stap 2: Uitwerken visuele rapportage
Aan de hand van deze bespreking en aanvullende terugkoppeling start de Woonbond met de verwerking van de resultaten en uitwerking in de vorm van een visuele rapportage.

We maken rapportages waarin de resultaten helder en aantrekkelijk vormgegeven staan. Dit kan een uitgebreide rapportage in PowerPoint. In deze rapportage nemen we naast een uitwerking van de verschillende vragen ook een duidelijke samenvatting en aanbevelingen op. Hiermee staan de belangrijkste bevindingen en conclusies op één pagina staan weergegeven. Deze rapportage is goed te delen en is goed te gebruiken ter ondersteuning van jullie advies. We kunnen ook in overleg alleen een korte samenvatting maken van e resultaten.