Opzeggen

Het spijt ons dat u het lidmaatschap van de Woonbond op wilt zeggen. Stuur dit formulier minstens drie maanden vóór het verstrijken van uw huidige lidmaatschapsperiode in. Daarmee regelt u dat uw huidige lidmaatschapsperiode van 12 maanden tevens uw laatste is. Tot de einddatum van uw lidmaatschap blijft u ons tijdschrift Huurwijzer ontvangen en kunt u gebruik blijven maken van de diensten van de Woonbond.

Met dit formulier laat u weten dat uw huurdersorganisatie het jaarlidmaatschap van de Woonbond niet wil verlengen. Naar aanleiding van uw opzegging neemt uw consulent contact met u op. Wil uw organisatie het komende kalenderjaar geen lid meer zijn? Denk er dan aan om dit formulier vóór 1 oktober te versturen. 

Met dit formulier regelt u dat uw abonnement op Huurwijzer en/of Huurpeil wordt stopgezet. Na de eerste abonnementsperiode van 1 jaar zijn onze tijdschriften per maand opzegbaar.   

Uw naam

Uw contactgegevens