Hoe kan ik opzeggen?

Wilt u het lidmaatschap van de Woonbond opzeggen? Doe dat dan minstens drie maanden voordat uw lidmaatschap afloopt.  Wilt u een abonnement opzeggen dat niet bij een lidmaatschap hoort? Ná het eerste abonnementsjaar kan dat op elk moment.

Persoonlijk lidmaatschap

Uw lidmaatschapsperiode telt 12 maanden, gerekend vanaf de 1e dag van de maand dat u lid geworden bent. Als u de volgende lidmaatschapsperiode géén lid meer wilt zijn, moet u dat minstens drie maanden voordat uw huidige lidmaatschap afloopt laten weten. Dat kan met een brief naar de ledenadministratie of met het digitale opzegformulier. Als u per brief wilt opzeggen, vermeld dan:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Uw lidnummer (debiteurennummer)
  • Bij voorkeur ook de reden van uw opzegging

Lidmaatschap organisatie

Het lidmaatschap van organisaties loopt per kalenderjaar. Dat betekent dat u vóór 1 oktober moet opzeggen als u het daaropvolgende jaar geen lid meer wilt zijn. Opzeggen kan met een brief naar de ledenadministratie of met het digitale opzegformulier. Als u per brief wilt opzeggen, vermeld dan in uw brief:

  • De naam en adresgegevens van uw organisatie
  • Uw naam en uw functie binnen de organisatie
  • Het lidnummer van uw organisatie
  • Bij voorkeur ook de reden van uw opzegging


U vindt dit lidnummer (ook wel bekend als debiteurennummer) op het adresetiket van Huurwijzer en op uw contributienota.

Abonnement

Dit is van toepassing op abonnementen die geen deel uitmaken van een lidmaatschapspakket. Als u een abonnement wilt opzeggen kunt u een brief sturen aan de abonnementenadministratie of het digitale opzegformulier insturen. Als u per brief wilt opzeggen, vermeld dan:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Welk abonnement u wilt opzeggen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen