De Woonbond is een vereniging. Voor deze rechtsvorm is bewust gekozen. De Woonbond vindt het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de manier waarop de Woonbond opkomt voor het huurdersbelang.

Verenigingsraad

De Verenigingsraad is het hoogste besluitvormende orgaan. De leden van deze raad bepalen beleid en standpunten van de Woonbond. Zij worden gekozen door de Provinciale Vergaderingen, maar kunnen 'zonder last en ruggespraak' besluiten nemen.
lees meer

Digitale Ledenraadpleging

Om ook de mening te kunnen horen van leden die niet aan vergaderingen deelnemen houdt de Woonbond een keer per jaar een digitale raadpleging, over een onderwerp dat op dat moment actueel is. De uitnodiging om deel te nemen gaat naar alle lidorganisaties en persoonlijke leden van wie een geldig e-mail adres bekend is.
lees meer

Directie

Ronald Paping is algemeen directeur van de Woonbond. Hij voert het woord over standpunten van de Woonbond en geeft leiding aan de medewerkers die in dienst zijn van de vereniging. Miep van Diggelen is directeur van het  Kennis- en Adviescentrum.
lees meer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen