Meteen naar de content

Persbericht

Deze politieke partijen botsen met wensen van huurders

Woning zoeken Ruim 9 op de 10 huurders in Nederland vinden dat minimaal 30% van alle nieuwbouwwoningen uit sociale huur moet bestaan. Van alle deelnemende politieke partijen zijn er slechts 8 die zich uitspreken voor minimaal 30% sociale huur bij nieuwbouw. Dit blijkt uit een enquête van de Woonbond.

De Woonbond heeft haar achterban uit het hele land gevraagd om op drie stellingen te reageren. Politieke partijen in alle provincies zijn gevraagd om op dezelfde stellingen te reageren. In de uitkomsten wordt duidelijk dat de standpunten van een aantal partijen haaks staan op de wensen van huurders.

In veel provincies zijn VVD, FvD, Ja21 en SGP tegen het minimum van 30% sociale huur bij nieuwbouwplannen, op dit punt botsen zij met het merendeel van hurend Nederland. Hiermee verzetten zij zich ook tegen het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge om bij nieuwbouw 30% sociaal te realiseren.

Partijen die het meest overeenkomen met de uitspraken van huurders blijken in willekeurige volgorde: CDA, PvdA, SP, CU, GL, Denk en PvdD. Wat verder opvalt is dat zowel PVV als BBB in verschillende provincies zich verschillend uitspreken over het minimum van 30% sociale huur bij nieuwbouw.

De Woonbond vroeg haar achterban ook naar haar oordeel over stikstof en bouwen in het groen. 77% van de huurders antwoordde dat de stikstofdoelen behaald dienen te worden in de provincie. Over het toestaan van het bouwen in het groen is de achterban verdeeld en zijn sterke verschillen zichtbaar tussen provincies.

De Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart zijn van grote invloed op de aanpak van de wooncrisis in Nederland. Dat mensen verwachten dat er actie wordt ondernomen blijkt wel uit onderzoek van Kieskompas: kiezers vinden Wonen het belangrijkste thema deze verkiezingen. Daadwerkelijk betaalbare woningen voor iedereen zullen alleen beschikbaar komen als mensen massaal naar de stembus gaan en die partijen steunen die zich hiervoor uitspreken.

Verantwoording

Niet elke politieke partij uit elke provincie heeft gereageerd op de stellingen, in totaal zijn er reacties van 84 partijen meegenomen in het onderzoek. Op basis hiervan is een redelijk betrouwbaar beeld zichtbaar. Daarnaast hebben 811 huurders die actief zijn in lokale huurdersorganisaties en bewonerscommissies gereageerd. Verdere verantwoording van de enquête is hier te vinden.