Meteen naar de content

Persbericht

Huurders en woningzoekenden kunnen zich pauzestand Kamer niet permitteren

Politiek en beleid De Woonbond roept de Tweede Kamer op om onder meer de Wet Betaalbare huur snel te behandelen en niet uit te stellen. Door de val van het kabinet dreigt de aanpak van de wooncrisis te verzanden.

In september besluit de Tweede Kamer welke wetsvoorstellen controversieel verklaard worden en zullen moeten wachten tot er een nieuw kabinet is aangetreden. Dit heeft als doel om te voorkomen dat kiezers zich niet hebben kunnen uitspreken over nieuw beleid. Maar bij onder meer de Wet Betaalbare huur is dit niet het geval. Deze vloeit voort uit een langdurige politieke en maatschappelijke discussie en is het gevolg van de Kamerverkiezingen in 2021, waar diverse partijen in hun verkiezingsprogramma’s pleitten voor nadere regulering van de vrije sector. Bovendien blijkt uit onderzoek van het ministerie dat er in de samenleving veel draagvlak is voor deze wet.

‘Huurders en woningzoekenden kunnen niet wachten op verkiezingen en een lang formatieproces. Dat het kabinet nu de stekker eruit trekt, mag niet wéér tot stilstand leiden in het aanpakken van de wooncrisis.’

Woonbonddirecteur Zeno Winkels in een brief aan de Kamerleden.

De Wet Betaalbare huur zorgt ervoor dat huurders in de vrije sector een prijs betalen die redelijk is ten opzichte van de kwaliteit van de woning. Tot nu toe betalen zij maandelijks torenhoge woekerhuren die niet in verhouding staan. Het niet behandelen van de wet betekent ook onzekerheid voor honderdduizenden mensen over de huurverhoging die volgend jaar op de mat valt. De tijdelijke Wet Nijboer die paal en perk stelt aan de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector, vervalt namelijk in mei 2024.

Dezelfde oproep doet de Woonbond voor de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, de wijziging van de Wet op de Huurtoeslag, de Wet Energietoeslag 2023 en maatregelen om een dip in de nieuwbouw te voorkomen.

‘We roepen de Kamer op om terughoudend te zijn in het controversieel verklaren van wet- en regelgeving op het vlak van wonen. Er is al te lang getreuzeld, na wat voorzichtige stappen van het kabinet gaat het de goede kant op maar het is nu noodzakelijk om daadkrachtig door te pakken.’

Zeno Winkels, directeur Woonbond

De bond vindt dat maatregelen om woekerprijzen aan te pakken, en de sociale woningvoorraad te laten groeien zo veel mogelijk door moeten gaan.

Contact

Exclusief voor journalisten

Mathijs Ten Broeke

Persvoorlichter

Brief aan Tweede Kamer – Aanpak wooncrisis na aftreden kabinet

Brief Download