Meteen naar de content

Persbericht

‘Huurprijsbeschermingswet stap vooruit, maar te veel afgezwakt naar wensen beleggers’

Vandaag heeft de regering de Wet Betaalbare Huur aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer besluit deze week of ze de wet in behandeling nemen. De Woonbond heeft in een brede coalitie de Tweede Kamerleden opgeroepen de wet spoedig te behandelen en te steunen.

De coalitie bestaat uit gemeenten (VNG), de koepel van de woningcorporaties (Aedes), studenten (LSVb) en vakbonden (FNV, AOb, CNV Jongeren en FNV Y&U). Maar ook wethouders van grote steden en pensioenfonds ABP hebben zich uitgesproken voor behandelen en invoeren van de wet.

Verbetering tenzij balans doorslaat

De Woonbond vindt de wet per saldo een verbetering, maar maakt zich zorgen dat er al uitzonderlijk royaal is tegemoetgekomen aan de wensen van verhuurders. De laatste wijzigingen bevoordelen verhuurders disproportioneel, waardoor de balans dreigt door te slaan. Daarmee dreigt de wet te ver van het doel af te drijven om huurders te beschermen tegen excessieve huurprijzen en prijsstijgingen. De wet moet bewaken dat de maximale huur van de woning overeenkomt met de kwaliteit van de woning. Er is nu wel heel veel tegemoet gekomen aan de wensen van beleggers.

Tal van aanpassingen ten gunste van verhuurders

Zo heeft minister De Jonge eerder al besloten de grens voor huurprijsbescherming niet verder te verhogen dan 186 punten. Vervolgens kwam er een opslag voor de nieuwbouw in de middenhuur, bovenop de al ruime waardering voor de voor nieuwbouw gangbare energielabels. Zo wordt nieuwbouw dubbel gewaardeerd. Bovendien zal nieuwbouw in gewilde gebieden door de WOZ- waarde en zuinig label al snel boven de nieuwe grens voor huurprijsbescherming vallen. In de laatste versie, die vandaag naar de Kamer is gestuurd, wordt de nieuwbouwoplsag verruimd en mag de jaarlijkse huurverhoging in de middenhuur maximaal de gemiddelde CAO-loonstijging plus 1% bedragen, in plaats van een opslag van 0,5%. Zo zijn huurders in dit segment jaar op jaar een veel groter deel van hun inkomen kwijt aan de huur.

De Woonbond roept de Kamerleden dan ook op om de jaarlijkse huurverhoging te beperken en de invloed van de WOZ-waarde in het puntenstelsel te matigen. Ook zou de Kamer er goed aan doen om de grens van het huurprijsplafond te verhogen.