Meteen naar de content

Persbericht

Oproep herstel huurbescherming

Brede oproep om huurbescherming te herstellen en in te stemmen met de Wet vaste huurcontracten. Gezamenlijk statement van Aedes, VNG, LSVb en de Woonbond.

Studenten, huurders, woningcorporaties en gemeenten roepen de Eerste Kamer op de Wet vaste huurcontracten te omarmen. Deze initiatiefwet van de PvdA en de ChristenUnie is bedoeld om de huurbescherming te repareren. In 2016 is er een wet ingevoerd die de generieke inzet van tijdelijke huurcontracten in de particuliere huursector mogelijk maakte, met als doel meer huuraanbod te creëren. Dat laatste is niet gelukt, maar wel heeft deze wet gezorgd voor veel onzekerheid bij huurders. De initiatiefwet die nu voorligt in de Eerste Kamer maakt van het vaste huurcontract weer de norm, zoals dat voor 2016 ook het geval was.

Er is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor het herstel van woonzekerheid in de huursector middels de Wet vaste huurcontracten. Ook Aedes, LSVb, VNG en de Woonbond zijn voor de wet waarmee de huurbescherming wordt hersteld. Ze roepen de Eerste Kamer op in te stemmen met de wet. Nu het thema ‘bestaanszekerheid’ zo hoog op de politieke agenda staat tijdens de verkiezingen, kan de Eerste Kamer woononzekerheid voor een grote groep huurders niet laten voortbestaan.

De invoering van de generieke tijdelijke contracten heeft ervoor gezorgd dat veel-vaak jonge huurders- in permanente onzekerheid wonen. Dat levert stress op en zorgt ervoor dat ze minder snel de keuze maken een gezin te beginnen of te investeren in een opleiding of carrière. Vanwege de tijdelijke huurcontracten is het voor huurders bovendien niet aantrekkelijk hun recht te halen bij een te hoge huur of te hoge servicekosten, omdat het contract dan waarschijnlijk niet verlengd wordt. Dat betekent dat zij hun rechten alleen op papier hebben.

Uit een evaluatie in opdracht van het ministerie blijkt dat grofweg de helft van de nieuwe contracten in de particuliere huurmarkt sinds de invoering van de wet in 2016 een tijdelijk contract betreft. Tijdelijk wordt steeds meer de norm en verdringt het vaste huurcontract. Uit de evaluatie blijkt tevens dat het doel van de wet om het aanbod huurwoningen te vergroten niet aantoonbaar is gehaald.

De Wet vaste huurcontracten herstelt de huurbescherming door deze generieke contracten weer te verbieden. In het debat in de Eerste Kamer leek er het misverstand te ontstaan dat er helemaal geen tijdelijke verhuur meer mogelijk is. Dat is niet het geval. Er blijven meerdere mogelijkheden over voor doelgroepen, zoals jongerencontracten, campuscontracten voor studenten, tijdelijke verhuur van woningen die op de nominatie staan van sloop of renovatie, wisselwoningen of verhuur door een bewoner die tijdelijk in het buitenland woont. Het standaard inzetten van tijdelijke huurcontracten in de particuliere huurmarkt wordt met deze wet voorkomen.

Deze brede coalitie van maatschappelijke organisaties roept de Senaat op om met de Wet vaste huurcontracten in te stemmen en daarmee te kiezen voor woonzekerheid en bestaanszekerheid van huurders.