Meteen naar de content

Persbericht

RvS steunt aanpak woekerhuren, bezorgdheid over nieuwbouw onterecht

De Raad van State (RvS) is positief over het dwingend maken van het woningwaarderingsstelsel. In het advies over het wetsvoorstel Betaalbare huur heeft de RvS nog wel vragen over de nieuwbouw van middenhuur, maar daarin gaat de raad voorbij aan de vele maatregelen in het wetsvoorstel waardoor nieuwbouw al fors duurder verhuurd kan worden.

Met de Wet Betaalbare huur wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) dwingend gemaakt en moeten meer woningen onder dit puntenstelsel (WWS) vallen waarmee de maximaal toegestane huurprijs afhangt van de kwaliteit van de woning. Door deze prijs dwingend te maken kunnen verhuurders worden beboet wanneer zij zich hier niet aan houden.

Groei vrije sector leidde vooral tot dure huur

De Woonbond wijst erop dat de vrije sector de afgelopen jaren gegroeid is als kool. Met name in het dure segment. In zes jaar tijd groeide de private vrije sector van 260.000 naar 509.000 woningen, bijna een verdubbeling. En vooral door buy-to-let en niet zozeer door nieuwbouw. De woonquote is het hoogst in de dure private sector boven de €1000,-. Dit segment groeide qua aantal woningen met 166%. Dat laat zien dat de veel gebezigde argumentatie dat de vrije sector goedkoper wordt als het aanbod groeit, niet klopt. De regulering waar de Wet Betaalbare huur nu voor gaat zorgen, is dus noodzakelijk om woekerhuren tegen te gaan.

Bouwdip niet te voorkomen met woekerhuren

De aankomende bouwdip, grotendeels veroorzaakt door de hoge rente, los je niet op door woekerhuren toe te blijven staan. Hoogstens zorg je zo dat plannen voor betaalbare middenhuur uit de markt worden geprijsd omdat grondeigenaren en ontwikkelaars liever kiezen voor hogere opbrengsten waarbij de torenhoge rekening uiteindelijk elke maand door de huurder mag worden betaald.

Voorstel laat hoge huurprijzen toe bij nieuwbouw

Ondertussen laat het wetsvoorstel bij nieuwbouw al hoge huurprijzen toe. De tijdelijke prijsopslag voor nieuwbouw is verdubbeld van 5% naar 10%. Zuinige energielabels (bij nieuwbouw altijd het geval) krijgen veel punten. En ook de WOZ-waarde bij nieuwbouw is hoog, wat veel punten oplevert. Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: “Het angstbeeld dat nieuwbouw niet meer rond te rekenen is, is onterecht. Wat de Woonbond betreft gaat de stapeling aan WWS-punten zelfs te ver.”

Wetsvoorstel snel naar Tweede Kamer

De Woonbond concludeert dat het dwingend maken van het WWS de manier is om woekerhuren aan te pakken, dat de Wet Betaalbare huur hier het middel voor is en dat de RvS dit ook onderschrijft. Winkels: “Het wetsvoorstel houdt al voldoende rekening met het rendement voor nieuwbouw en de grote beleggers willen nu vooral duidelijkheid over de regulering. Daarom is het de hoogste tijd voor behandeling in de Tweede Kamer.”

Contact

Exclusief voor journalisten

Mathijs Ten Broeke

Persvoorlichter