Meteen naar de content

Persbericht

Stop woekerhuren ook voor huidige huurcontracten

Huren en geld De nieuwe Wet Betaalbare Huur van minister de Jonge regelt betere bescherming tegen woekerhuren, maar hier gaan de meeste huurders niets van merken. Zoals het er nu uitziet gaat dit namelijk alleen gelden bij nieuwe huurcontracten.

Vandaag dringt de Woonbond er bij de minister op aan om deze huurprijsbescherming ook te laten gelden voor zittende huurders.

Door de nieuwe wet gaat een deel van de vrije huursector onder de huurprijsbescherming vallen, waardoor verhuurders geen woekerhuurprijzen meer mogen vragen. De maximale prijs moet dan gebaseerd zijn op de kwaliteit van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Naar schattingen van de minister levert dit een huurprijsverlaging op bij circa 157.000 huurwoningen. Maar dit geldt pas bij ingang van een nieuw huurcontract. Dus de mensen die er nu wonen hebben hier helemaal niets aan. Daarom stellen wij voor om deze huurbescherming ook voor zittende huurders te laten gelden.’

De Woonbond begrijpt dat de minister in het kader van het eigendomsrecht ervoor kiest om de nieuwe wetgeving alleen van toepassing te verklaren voor huurovereenkomsten afgesloten ná 1 januari 2024. Maar met een redelijke overgangstermijn is het volgens de Woonbond heel goed mogelijk om de wetgeving ook te laten gelden voor bestaande huurcontracten, zonder dat hierbij het eigendomsrecht disproportioneel wordt geraakt.

Winkels: ‘Uiteindelijk gaat het erom huurders te beschermen tegen prijzen die compleet losgezongen zijn van de kwaliteit. Dan moet je als minister alles op alles zetten om zo veel mogelijk huurders te helpen.’

Het wetsvoorstel van de Jonge moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer en ligt nu ter consultatie. In een reactie op deze consultatieronde stelt de Woonbond voor om het wetsvoorstel aan te passen en het ook van toepassing te verklaren voor zittende huurders per 1 januari 2027. Daarmee is er een overgangstermijn van drie jaar die alleszins redelijk is. 

De Woonbond vraagt in haar reactie op de consultatie verder aandacht voor het beperken van de jaarlijkse huurverhoging, een groter deel van de vrije sector aan banden leggen, het beperken van de invloed van de WOZ-waarde op de maximale huur en een sterke aftrek voor slecht geïsoleerde woningen.

Contact

Exclusief voor journalisten

Mathijs Ten Broeke

Persvoorlichter