Voorbeeldbrief verlenging jongerencontract

Downloaden
msword (31 KB)

Heb jij een jongerencontract, loopt deze bijna af en heb je nog geen nieuwe woning? Dan kan je een tweejarige verlenging aanvragen.

Wettelijke mogelijkheid

De wet biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om dat in onderlinge overeenstemming (tussen huurder en verhuuder) te doen, vóór de eerste termijn van vijf jaar is afgelopen (lid 4 van artikel 274c van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Alleen is er nu geen duidelijke lijn over wanneer woningcorporaties dit wel of niet doen. Soms bij ‘schrijnende situaties’. Maar wat als schrijnend wordt gezien, is ook niet duidelijk. In de Memorie van Toelichting (kst-34156-3) op het wetsvoorstel dat het jongerencontract introduceerde, staan in elk geval ‘bijzondere omstandigheden’ aangemerkt als redenen om de overeenkomst met twee jaar te verlengen. Daarbij valt de denken aan ‘zwangerschap of ziekte’. 

Voorbeeldbrief

Gebruik deze voorbeeldbrief om een verlenging aan te vragen. Alles wat in het rood staat, moet je zelf even aanvullen, aanpassen of weghalen. Spelen er bijzondere omstandigheden? Noem deze dan zeker.

Deze voorbeeldbrief is gratis beschikbaar. Leden van de Woonbond kunnen bij de huurderslijn ook persoonlijk advies vragen.

Webwinkel

Brochures over de rechten van huurders(organisaties).

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen