Meteen naar de content

Register Nevenfuncties

In dit openbare register worden alle relevante (betaalde en onbetaalde) nevenfuncties van kaderleden bijgehouden. Het register wordt beheerd door het Verenigingssecretariaat.

Kaderleden zijn:

 

 • Bestuursleden van de Woonbond
 • Leden van de Verenigingsraad
 • Voorzitters en vicevoorzitters van Provinciale Vergaderingen (PV) en de Persoonlijke Ledenvergadering (PLV)

Bestuursleden

Bortel, G.A. van

 • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Rochdale, op voordracht van de huurdersorganisatie
 • Lid Bestuur Forum, Vereniging voor Volkshuisvesting
 • Coördinator Working Group ‘Social Housing: Organisations, Institutions and Governance’, European Network for Housing Research
 • Lid The Midfield, Goed Bestuur in het Middenveld
 • Lid Raad van Toezicht bij Woningstichting Het Grootslag in Wervershoof

Cramer, mw B.

 • Steunfractielid Gemeenteraad Zaandam
 • Portefeuille Volkshuisvesting
 • Stedelijke vernieuwing en transitie WMO 
 • Bestuurslid Vrouw in ontwikkeling
 • Kansrijk Zuidoost – huiswerkbegeleiding aan kinderen met een achterstand
 • Ouderraadslid basisschool de Vuurvogel
 • Vice-voorzitter ondernemingsraad Delta Forte BV

Johari El, A.

 • Docent/onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam (fulltime)
 • Lid VOG-P Adviescommissie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (parttime)
 • Lid Raad van Toezicht van Muslim University Students of Amsterdam (MUSA)

Kools, W.

 • Bestuurslid Stichting Studeren & Werken Op Maat
 • Voorzitter Raad van de Toekomst (RvdT) & SER  jongerenplatform Sociaal-Economische Raad

Nijeboer, A.D.

 • Geen nevenfuncties

Scali, mw M.

 • Directeur Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel Den Haag
 • Bestuurslid Vrienden van Jessehof in Delft
 • Bestuurslid RespijtHuis House Martin in Den Haag
 • Bestuurslid PvdA afdeling Delft en Midden en Delfland

Verenigingsraad

Benard, W.

 • Secretaris Stg. Huurdersraad Triada Heerde 

Berg, T. van den

 • Kaderlid FNV Senioren
 • Voorzitter FNV Senioren Almere
 • Bestuurslid SP Almere
 • Raadslid SP fractie Almere
 • Voorzitter HBV De Woonkoepel
 • Beheerder Cultuurhuis Zwolle 1 avond PW
 • Secretaris / penningmeester lokale politieke partij Swollwacht
 • Lid DB cliëntenraad Dimence zorginstelling

Boer, D. de

 • Bestuurslid Stichting Huurdersplatform Westerkwartier

Broerse, mw M.

 • Geen relevante nevenfuncties

Emmens, J. 

 • Secretaris PvdA afdeling Tynaarlo

Fens, F.

 • Penningmeester Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard
 • Zittingslid Huurcommissie
 • Zelfstandig milieuadviseur
 • Onafhankelijk voorzitter cliëntenraad werk en inkomen A2 gemeenten 

Gameren, H. van

 • Fractievoorzitter Gemeente Hollands Kroon
 • Voorzitter Huurderskoepel Schagen en Omstreken
 • Voorzitter Huurdersvereniging Niedorp/Wieringerwaard
 • Geschillenadviescommissie

Gellecom, H. van

 • Penningmeester Huurdersvereniging DoCo
 • Secretaris Huurdersplatform SAM
 • Vrijwilliger Centrum management Coevorden
 • Secretaris VVN afdeling Zuidoost Drenthe 
 • Penningmeester schutterij Koeverden

Haeser, H.

 • Bestuurslid: Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
 • Lid GOHD – Gezamenlijk Overleg Huurdersorganisaties Drechtsteden
 • Participant Sociaal Platform Hardinxveld-Giessendam
 • Verkeerscommissie gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Voorzitter Cliënten-Overleg Verpleeghuis Tiendwaert te Hardinxveld-Giessendam
 • Toegevoegd lid Cliënten-Overleg Verpleeghuis ’t Waellant te Nieuw-Lekkerland
 • Lid Cliëntenraad Langdurige Zorg van de RIVAS Zorggroep Gorinchem

Hagen, mw M.J.

 • Geen relevante nevenfuncties

Hulshoff, T.

 • Secretaris Huurderorganisatie Progressie Ridderkerk
 • Secretaris Het Gilde Ridderkerk Welzijnsorganisatie
 • Lid Algemene Vergadering Dela, namens Zuid-Holland-Zuid
 • Actief buurtbemiddelaar

Kuipers, M.

 • Lid Raad van Commissarissen Univé Stad en Land Coöperatie en Univé Stad en Land Brandverzekeraar NV in Apeldoorn (270 fte)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderwoud in Heerenveen (500 fte)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Gemeentelijk Sportbedrijf De Fryske Marren in Joure
 • Lid Raad van Commissarissen NV Samenwerking Glasverzekering in Zutphen  
 • Bestuurslid Stichting De Versnellingsagenda Noord Oost Friesland (penningmeester) )
 • Voorzitter Bestuur Stichting De Harmonie Theater te Leeuwarden (250.000 bezoekers pj)
 • Lid Redactiecommissie Toezien – vakblad toezichthouders onderwijs en kinderopvang
 • Initiator en bestuurslid (vice voorzitter) Stichting Commissarissen Kring Friesland

Menke, T. 

 • Voorzitter Huurdersvereniging WijWonen
 • Voorzitter Ulfts Mannenkoor

Roebers, mw A.

 • Bestuurslid Toon Hermans Huis Emmeloord (inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten)
 • Vrijwilliger bij Terminale Thuiszorg Noordoostpolder (Hospice)
 • Vrijwilliger bij Humanitas afdeling Noordoostpolder

Rovers, A.W.

 • Bestuurslid Bewonersraad Area Wonen

Schlichte Bergen J.K.

 • Voorzitter Huurdersvereniging Aelbertsberg
 • Lid van Raad van Toezicht Welzijn Bloemendaal
 • Coördinator Museum Molen de Adriaan Haarlem

Schmitz, mw M.T.J.

 • Bestuurslid Huurdersvereniging Wonen Zuid

Smit, L.

 • Commissie “Bouw & Schouw” van het gehandicaptenplatform Vijfheerenlanden
 • Webmaster Seniorenvereniging De Lekstreek in Ameide
 • Webmaster, sponsor  en vrijwilliger stichting Care Foundation The Gambia

Speksnijder, mw C.M.

 • Voorzitter HBV Gouderak
 • Educatief medewerker en assistent beheer Kinderboerderij

Suijkerbuijk J.H.

 • Bestuurslid bewonerscommissie BC GGH, gemeente Hoorn
 • Lid ledenraad Verenigde Huurdersorganisatie “ De Boog”, gemeente Hoorn

Tiggelman, F.P.

 • Adviseur van het CHOH (Centraal Huurders Overleg HEEMwonen)
 • ​Algemeen bestuurslid en adviseur Huurders Vereniging Kerkrade (HVK )

Vink, C.

 • Geen relevante nevenfuncties

Vries, Y. de

 • Voorzitter stichting Bewonersraad Slochteren
 • Voorzitter Huurdersplatform aardbevingen Groningen (HPAG)
 • Voorzitter Regionaal Overleg Huurdersorganisaties (ROH)
 • Bestuurslid Noordelijk Overleg Lefier (NOL)
 • Secretaris Reglementen en benoemingscommissie “Gezamenlijke Geschillencommissie Midden Groningen”
 • Secretaris ‘Stichting Platform mensen met een beperking’ gemeente Slochteren
 • Coördinator Klankbordgroep KCC Lefier
 • Lid Maatschappelijke stuurgroep NCG (namens HPAG)
 • Lid/deelnemer ‘Gasberaad’ (namens HPAG)
 • Lid Werkgroep duurzaamheid NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep sociaalstatuut NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep toewijzingsbeleid NOL/Lefier
 • Lid Werkgroep kwaliteitsbeleid NOL/Lefier

Wijk, M.P. van

 • Nevenactiviteiten niet bekend

Werf, S. van der

 • Bestuurslid VvE Entrepotdok Amsterdam 

Zwaan, J.

 • Voorzitter/Adviseur Huurders Belangen Zeewolde
 • Deelnemer ouderenplatform Wonen Zorg en Welzijn PvdA

(Vice)voorzitters Vergaderingen

Bruin, F.J.

 • Bestuurslid Huurdersvereniging Sneek
 • Deelnemer aan Overlegtafel Friese Huurdersorganisaties

Gernand, H.

 • Voorzitter Huurdersvertegenwoordiging woonbedrijf
 • Voorzitter Stichting Huurdershulp

Heinink, J.G.

 • Interim director European certification, Fort Bovisand Underwater Centre Plymouth
 • Voorzitter/Secretaris Huurdersvereniging Accio (Talis Nijmegen)
 • Bestuurslid C.M.A.S., voorzitter sectie Veiligheid & Opleiding Europa
 • Lid RvT Pro-College
 • Interim-/crisismanager bij diverse bedrijven en (maatschappelijke) organisaties (wisselend)
 • Financieel bestuurder HcNO

Huster, P.A.

 • Geen nevenfuncties

Mesdag, J.

 • Lid Raad van Advies Huurcommissie
 • Lid klachtencommissie Portaal Amersfoort / Soest

Oostland, H.

 • Bestuurslid Huurdersplatform M.E.V.M., (Actium) Assen
 • Penningmeester werkgroep Huurders van de PvdA
 • Lid adviesplatform Streekwurk Zuidoost Friesland
 • Lid maatschappelijke commissie van CorporatieNL 

Opijnen, J. van

Voorzitter Huurdersraad wb Velsen Penningmeester wijkplatform IJmuiden Noord

Pouwels, G. 

 • Stichting Gemeenschapsbelangen De Terp, jongerencentrum
 • Bestuurslid Huurdersplatform Midden-Limburg; vicevoorzitter
 • Lid Algemene Ledenvergadering Huurdersplatform ‘Op Het Zuiden’
 • Lid Wijkraad Roermond Oost

Spierings, F.

 • Eigenaar SPRNGS – Training & Advies
 • Secretaris Huurdersvereniging l’escaut
 • Partner Zoutelande aan zee – Zoutelande.ga

Surink, F.P.W.J

 • Geen nevenfuncties

Verbeten, C. 

 • Bestuurslid woningcorporatie Domijn Enschede

Visser, R. 

 • Voorzitter Huurdersvereniging Dinteloord
 • Adviseur  volleybalcompetitie
 • Redactielid bedrijfskrant (2 x per jaar)