Meteen naar de content

Renovatie of groot onderhoud?

Van een renovatie wordt je woning altijd beter. In de wet heet dat ‘verhoging van het woongenot’, of ‘geriefsverbetering’. Voorbeelden daarvan zijn:

  • aanbrengen van een dakkapel
  • plaatsen van een luxe(re) keuken
  • installeren van een ligbad
  • aanbrengen van dubbelglas

Van onderhoud wordt je woning niet beter. Groot onderhoud is het vervangen, repareren of in goede staat houden van grotere onderdelen van je woning.

Wat is groot onderhoud?
Wat is groot onderhoud?

Wat is groot onderhoud?

De rechten van de huurders zijn verschillend bij renovatie en groot onderhoud.

Verduurzamen

Woningcorporaties grijpen de renovatie van een complex vaak aan om ook te verduurzamen. Ze nemen dan allerlei isolerende maatregelen, vervangen de verwarmingsinstallatie door een zuiniger exemplaar en/of brengen zonnepanelen aan. Als die maatregelen voor een lagere energierekening zorgen, is er sprake van een verbetering. Dan gelden dezelfde regels als bij een ‘normale’ renovatie.

In bewoonde of onbewoonde staat

Bij een grote renovatie binnenshuis ligt het voor de hand dat je tijdelijk naar een andere woning gaat, een ‘wisselwoning’. De renovatie vindt dan plaats in ‘onbewoonde staat’. Je hebt in dat geval meestal recht op een wettelijke verhuiskostenvergoeding.

Verhuiskostenvergoeding
Verhuiskostenvergoeding

Verhuiskostenvergoeding

Je hebt géén recht op verhuiskostenvergoeding als de renovatie in bewoonde staat plaatsvindt en je als huurder niet hoeft te verhuizen. In dat geval is het wel redelijk dat je een vergoeding krijgt voor de overlast.

Rustwoning voor thuiswerkers

Een tussenvariant is dat je wel blijft slapen in de woning die gerenoveerd wordt, maar overdag elders kan werken, in een ‘rustwoning’. Dit is vooral belangrijk voor mensen die veel thuiswerken.

Met of zonder behoud van huurcontract

Een renovatie vindt meestal plaats met behoud van de huurovereenkomst. Je blijft dan ook na de renovatie de woning huren, met dezelfde huurovereenkomst. Maar soms wordt na de renovatie de bestaande huurovereenkomst niet voortgezet. Bijvoorbeeld als de verhuurder het complex voor een andere doelgroep wil bestemmen, waar jij niet inpast. In dat geval heb je dezelfde positie en rechten als een huurder van wie de woning wordt gesloopt. Je hebt dan recht op een:

  • vergelijkbare nieuwe huurwoning
  • verhuiskostenvergoeding
  • ondersteuning bij het vinden van de nieuwe woning