Rechten bij huuropzegging wegens sloop of renovatie

Als je verhuurder je woning wil slopen, zegt hij eenzijdig de huur op. Dat kan ook gebeuren bij een ingrijpende renovatie. Wat zijn je rechten?

Dringend eigen gebruik

Als je verhuurder je woning wil slopen, zegt hij de huur op wegens ‘dringend eigen gebruik’. Dat kan op grond van artikel 7:274, lid 1 in het Burgerlijk Wetboek. Ook bij renovatie kan de verhuurder je huur opzeggen wegens dringend eigen gebruik. Is dat voor jou van toepassing, dan lees je verder in dit dossier over Sloop. Zegt je verhuurder bij renovatie niet je huur op, omdat je gewoon in je huis blijft wonen, lees dan het dossier over Renovatie.

Niet zo maar akkoord gaan

Je belangrijkste recht bij sloop is dat je kunt weigeren akkoord te gaan met de huuropzegging door je verhuurder. Zet dus niet zo maar je handtekening voor akkoord, ook niet als je verhuurder je onder druk zet. Als je niet akkoord gaat, moet je verhuurder namelijk naar de rechter. Daar moet hij dan goed onderbouwen waarom hij je woning ‘nodig heeft’ om te slopen. In een complex moet hij dat doen bij iedere individuele huurder die niet akkoord gaat. Dat levert de verhuurder juridische rompslomp op die hij liever zal willen vermijden. Ga daarom pas akkoord met de huuropzegging als al je vragen zijn beantwoord, en je wensen zijn ingewilligd. Dit zal verreweg het beste lukken als de huurders bij een sloopproject samen optrekken in een bewonerscommissie.

Rechten bij sloop

Ga je akkoord met sloop, al dan niet na tussenkomst van de rechter, dan heb je recht op:

  • herhuisvesting in een ‘vergelijkbare woning’;
  • een verhuiskostenvergoeding;
  • ondersteuning bij het vinden van een nieuwe woning.

Het maakt niet uit of je huurt van een woningcorporatie of van een commerciële verhuurder. Bij beide heb je deze zelfde rechten. Of je meer rechten krijgt, is een kwestie van goed onderhandelen met je verhuurder. Een woningcorporatie is verplicht voor sloopprojecten een Sociaal statuut of Sociaal plan te hanteren. Daarin kunnen meer rechten worden opgenomen dan de drie hierboven.

Tijdelijk huurcontract

Bovenstaande rechten gelden ook als je een tijdelijk huurcontract hebt. Maar dan moet dat contract wel zijn afgesloten vóór de datum van de sloopmelding. En de sloop moet plaatsvinden voordat je huurcontract afloopt.

renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen