Meteen naar de content

Hoe wordt het label berekend?

Goed en veilig wonen Het energielabel, dat sinds 2021 geldt, kijkt naar hoeveel fossiele energie een woning gebruikt. En geeft dit weer in kilowattuur energie per vierkante meter vloeroppervlak per jaar (kWh/m2/jaar).

Het nieuwe energielabel houdt rekening met:

  • isolatie van de woning
  • of de installatie duurzame energie gebruikt
  • hoeveel duurzame energie de woning opwekt.

Het nieuwe label wordt aangevuld met een aantal gegevens, zoals

  • warmtevraag: de hoeveelheid warmte die een woning nodig heeft voor verwarming en warm water. Bij een zeer lage warmtevraag mag de verhuurder bovenop de huur een energieprestatievergoeding (EPV) vragen.
  • gebruiksoppervlak (GBO) van de woning: het vloeroppervlak bepaalt samen met het label o.a. het aantal punten dat een huurwoning krijgt in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het gebruiksoppervlak is ook van belang voor de energieprestatievergoeding.
  • een getal om te beoordelen of sprake kan zijn van oververhitting in de zomer.

Verschillen met oude labels

Deze rekenmethode sluit zoveel mogelijk aan bij de energielabels die er al waren voor 2021. Het gemiddelde van alle energielabels is gelijk. Maar de berekening is heel anders. Daarom krijgen veel woningen door de nieuwe rekenmethode een ander label. Bij ongeveer de helft van de woningen blijft het label gelijk. Bij de andere helft wijzigt het label, zonder dat er iets aan de woning is veranderd. Meestal is het verschil één labelstap, maar ook twee of drie labelstappen naar boven of naar beneden komt voor.

Hoeveel procent van de huurwoningen verandert van label door de nieuwe rekenmethode? Dat zie je in onderstaande tabel.

label-3-2-10+1+2+3>3
A++25%75%
A+27%70%3%1%
A6%22%62%9%1%
B1%2%22%36%38%6%
C2%4%11%61%17%2%
D7%3%19%39%30%14%
E21%12%27%25%5%1%
F33%23%23%21%16%
G50%19%5%5%
De meeste huurwoningen veranderen niet van label (0), maar een deel van de woningen krijgt een beter label (+1, +2, +3 of meer dan 3) of een slechter label (-1, -2, -3). Bijvoorbeeld: 5% van de huurwoningen met label G krijgt in de nieuwe rekenmethode label D, terwijl de woning hetzelfde bleef.

Verklaring voor labelverschuivingen

Wijkt de letter van het nieuwe energielabel af van het oude energielabel? Dan kan dat twee oorzaken hebben:

  • De woning zelf is aangepast
  • De nieuwe rekenmethode zorgde voor een ander label

In de factsheet ‘Belangrijkste verklaringen energielabelverschuivingen’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lees je hier meer over.