Meteen naar de content

Model Sociaal Statuut

Veel huurdersorganisaties en verhuurders hebben samen een sociaal plan gemaakt voor gebruik bij sloop en renovatie van woningen en complexen. Maar dat is niet overal het geval en regelmatig worden deze sociale plannen ook vernieuwd.

Het is belangrijk dat de rechten van huurders bij sloop en renovatie goed zijn geregeld. De Woonbond heeft daarom als ondersteuning een Model Sociaal Statuut gemaakt. Huurdersorganisaties kunnen dit model gebruiken bij overleg met de verhuurder bij het opstellen of vernieuwen van een sociaal plan.

Sociaal plan is verplicht

Met de invoering van de Woningwet is het een verplichting dat corporaties een sociaal plan opstellen voor de betrokkenheid en rechten van huurders bij sloop en renovatie. De wet vereist dat de corporatie hier op zijn minst overleg over voert met de huurdersorganisatie en de betrokken gemeente. Het is gebruikelijk dat dit plan gezamenlijk wordt opgesteld. Een verstandige corporatie doet dat ook, want draagvlak is van groot belang bij sloop en renovatie.

Model Sociaal Statuut

Modelcontract Download