Meteen naar de content

Nul-op-de-meter en EPV

Een nul-op-de-meterwoning of NOM-woning is een woning waarin gemiddeld net zoveel energie wordt gebruikt als (duurzaam) wordt opgewekt. De meter en de energierekening van een NOM-woning zijn (na een jaar) dus nul of bijna nul. Daarbij zijn deze woningen vaak erg comfortabel.
NOM-proefwoning in Arnhem

Een NOM-woning is heel erg goed geïsoleerd, zodat er weinig energie nodig is om de woning warm te houden. Daarnaast wekt een NOM-woning zelf duurzaam energie op, meestal met zonnepanelen en een warmtepomp. Bovendien wordt de warmte uit de warme ventilatielucht terug in huis gebracht, zodat er zo weinig mogelijk warmte verloren gaat. NOM-woningen zijn niet (meer) aangesloten op aardgas.

Klimaatneutrale woning

In 2050 moeten alle woningen klimaatneutraal zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Een NOM-woning is zo’n klimaatneutrale woning. In 2010 is de nul-op-de-meterwoning bedacht. Het was onderdeel van het programma Energiesprong van het ministerie van Binnenlandse Zaken om te zorgen dat er heel snel meer energiezuinige gebouwen zouden komen. Het idee achter Energiesprong was dat het beter en goedkoper is om woningen in één keer energieneutraal te maken, dan om stapsgewijs te verbeteren met labelstappen door steeds één maatregel te nemen, zoals alleen isolatie of zonnepanelen op het dak.

Nieuwbouw en gerenoveerde woningen

Nul-op-de-meterwoningen kunnen zowel nieuwbouwhuizen zijn als gerenoveerde woningen. Nieuwbouwwoningen zijn al zeer energiezuinig. Er is meestal niet veel extra voor nodig om ze meteen als NOM-woning te bouwen. Dat gebeurt dus vaak.

Huizen kunnen ook gerenoveerd worden naar nul-op-de-meter. Dat zijn altijd grote renovatieprojecten. Het renoveren naar NOM-woningen is duur. Zo’n renovatie kost al gauw €65.000 tot €85.000 per woning. Voor de eerste (proef)woningen was het nog een stuk duurder. Voor deze kosten wordt de woning aan de buitenzijde heel goed geïsoleerd en worden de benodigde installaties aangelegd.

Geen gasaansluiting, wel stroomaansluiting

NOM-woningen hebben geen gasaansluiting. Ze zijn wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Wekt een woning meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan gaat de overgebleven stroom naar het net. Is er meer elektriciteit nodig dan de woning zelf opwekt, dan komt die stroom van het net. Over een heel jaar gezien zou de elektriciteitsrekening op ongeveer nul moeten uitkomen. Heb je meer stroom gebruikt, dan moet je bijbetalen. Heb je meer stroom geleverd, dan krijg je geld terug. Huurders met een NOM-woning krijgen dus wel een energierekening.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Huurders met een NOM-woning betalen niet of nauwelijks voor energie. Maar verhuurders mogen wel een energieprestatievergoeding (EPV) vragen voor een NOM-woning. De EPV is een vast bedrag dat de huurder per maand aan de verhuurder betaalt. Het bedrag is een vergoeding aan de verhuurder, die heeft gezorgd voor de zeer goede energieprestatie van de woning. Je zou het kunnen zien als een vergoeding voor de investering die de verhuurder heeft gedaan. Maar er is geen direct verband tussen de investeringskosten en de hoogte van de EPV.

Hoogte van de EPV

De wet bepaalt hoe hoog de energieprestatievergoeding maximaal mag zijn. De maximale EPV is afhankelijk van de oppervlakte en de (gemiddelde) energievraag van de woning. Het aantal bewoners en hun gedrag speelt dus geen rol in de bepaling van de EPV. De verhuurder hoeft niet de maximale EPV te vragen. De huurder en verhuurder kunnen ook een lager bedrag afspreken. Er zijn ook verhuurders die geen EPV vragen aan huurders.

Woonlasten: huur en EPV

De EPV valt, net als de energierekening, buiten de huur. De EPV is niet afhankelijk van de energieprijzen. De EPV kan jaarlijks alleen verhoogd worden op basis van inflatie. Let op: de EPV valt óók buiten de huurtoeslag.

Aanpassen wetgeving

De EPV-wetgeving is op 1 september 2016 ingevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels onderzocht of de EPV werkt en niet te hoog uitvalt voor bewoners. Ook de Woonbond deed onderzoek naar ervaringen van huurders in een nul-op-de-meterwoning met EPV. De uitkomsten van dat onderzoek neemt de Woonbond mee in gesprekken met het ministerie over aanpassing van de EPV-wetgeving.

NOM-woningen met EPV

Rapport Download