Meteen naar de content

Onderhoud & reparaties

Goed en veilig wonen Welke onderhoudsklusjes moet je als kamerhuurder zelf doen en voor welke kun je bij je verhuurder aankloppen?

In het algemeen geldt dat de verhuurder alle grote onderhoudsklussen moet doen. Voor rekening van de huurder komen de kleine klusjes. Zoals:

  • binnenschilderwerk
  • repareren van lekkende of bevroren kranen en waterleidingen
  • repareren kapotte stopcontacten
  • repareren hang- en sluitwerk van ramen en deuren
  • schoonhouden en ontstoppen van gootsteen en toilet

Huurdersonderhoud

 

De bijlage bij het Besluit kleine herstellingen beschrijft precies welk onderhoud voor rekening van huurders is.

Deze klussen komen wel voor rekening van je verhuurder als ze worden veroorzaakt door nalatigheid van de verhuurder. Als je behang bijvoorbeeld loslaat omdat de door jou (schriftelijk) gemelde daklekkage nog steeds niet is verholpen, komt het nieuwe behang voor rekening van verhuurder.

De verhuurder heeft de zorg voor alle andere onderhoudsklussen, zoals

  • buitenschilderwerk
  • schilderen van gemeenschappelijke gangen en trappenhuizen
  • onderhoud aan gas-, water- en lichtinstallaties
  • onderhoud aan dak en dakgoten

Dit onderhoud komt voor jouw rekening als de oorzaak van de schade ook bij jou ligt. Als het dak bijvoorbeeld lek raakt omdat jij er steeds op loopt of zit terwijl dat niet mag, zijn de kosten van de reparatie voor jou.

Bij het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten geldt dezelfde verdeling: kleine klussen (bijvoorbeeld vervangen van kapotte lampen) zijn voor rekening van de gezamenlijke huurders, de grote voor de verhuurder.

Onderhoudsklachten
Onderhoudsklachten

Onderhoudsklachten

Ongeldige bepaling in huurcontract

 

In veel huurcontracten van kamerbewoners staat dat al het onderhoud voor rekening van de huurder is. Zo’n bepaling is niet geldig, omdat de wet (Besluit kleine herstellingen) regelt welke onderhoudsklusjes voor rekening van de huurder zijn. Er mag nooit méér onderhoud voor jouw rekening komen dan wat daarin staat, maar wel minder. Van de wettelijke onderhoudsverdeling mag in het huurcontract namelijk niet in het nadeel – maar wel in het voordeel – van de huurder worden afgeweken. Dit noemen we ‘semi-dwingend’ recht. Als in je huurcontract minder onderhoudsklusjes voor jouw rekening komen dan in het genoemde Besluit, kun je de verhuurder dus aan die bepaling in je contract houden.