Meteen naar de content

Wat is eerlijke huurverhoging bij verduurzaming?

Of de huurverhoging voor verduurzaming van je woning eerlijk is, hangt van verschillende dingen af: de investering die de verhuurder moet doen, hoeveel comfortabeler je huis wordt, hoeveel je energierekening omlaag gaat en of je de woonlasten nog kunt betalen.

Met de richtlijnen hieronder kun je beter bepalen of de huurverhoging die je verhuurder voorstelt na verduurzaming, redelijk is.

Richtlijn voor woningcorporaties

Wordt je huis beter geïsoleerd met vloer-, muur- en/of dakisolatie, en met beter isolerend glas? Als huurder bij een woningcorporatie hoor je geen huurverhoging te krijgen voor dat soort isolatiemaatregelen. Krijgt je huis (ook) zonnepanelen of een warmtepomp? Die duurzame aanpassingen aan je woning vallen niet onder de isolatiemaatregelen zonder huurverhoging. Je verhuurder mag hier dus wél een huurverhoging voor vragen.

De Woonbond adviseert met zonnepanelen of een warmtepomp in te stemmen als je energierekening méér omlaag gaat dan dat je huur stijgt.

Richtlijn voor commerciële verhuurders

Voor particuliere en commerciële verhuurders bestaat geen richtlijn voor huurverhoging bij verduurzamingsmaatregelen. De Huurcommissie heeft wel een rekenmethode om te bepalen wat een redelijke huurverhoging is bij verduurzaming. Die rekenmethode is opgenomen in het ‘Beleidsboek huurverhoging na woningverbetering’ van de Huurcommissie.

Bij een renovatie van meerdere woningen tegelijk is het goed als huurders samenwerken, bijvoorbeeld in een bewonerscommissie. Bewonerscommissies hebben het recht om zich te laten ondersteunen door een adviseur. Dat kan dan een adviseur van de Woonbond zijn.