Meteen naar de content

Aftoppingsgrens

Huren en geld De 'aftoppingsgrens' is een begrip uit de huurtoeslag. Als je huurprijs hoger is dan deze grens wordt je huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd. Wat betekent het voor de portemonnee van huurders als hun maandhuur hoger is -of wordt- dan deze grens?

Ieder huishouden met recht op huurtoeslag betaalt hoe dan ook een deel van de huurprijs zelf. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf moet betalen heet ´basishuur´. Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje (tot de kwaliteitskortingsgrens) krijg je 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%. Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan moet je een groot deel van de huurprijs zelf betalen. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. In de praktijk zijn er twee verschillende aftoppingsgrenzen:

Lage aftoppingsgrens

Deze grens geldt voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-persoonshuishoudens.

Hoge aftoppingsgrens

Deze grens is van toepassing op huishoudens van 3 of meer personen.

Aftoppingsgrens 2023

laag

€ 647,19

hoog

€ 693,60

 

  • geldt in 2023
  • wijzigt op 1-1-2024

Aftoppingsgrens 2024

laag

€ 650,43

hoog

€ 697,07

 

  • geldt in 2024
  • wijzigt op 1-1-2025

Aanvangshuur woning is hoger

  • Voor gezinnen met een minimuminkomen is een huurprijs boven de (hoge) aftoppingsgrens onbetaalbaar. Wie een woning betrekt met een huur boven deze grens, moet een (te) groot gedeelte van de huur zelf betalen. Met een minimuminkomen is dit niet of nauwelijks op te brengen.
  • Voor eenpersoonshuishoudens met een minimuminkomen is een huurprijs boven de (lage) aftoppingsgrens ook erg duur tot onbetaalbaar. Een (te) groot deel van de huur moet zelf worden betaald.
  • Voor huishoudens die géén huurtoeslag krijgen omdat ze daarvoor te veel verdienen is een huurprijs boven de aftoppingsgrens eveneens vrij fors. Met een inkomen dat vlak onder de grens ligt om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen is het nog net betaalbaar, maar een groot deel van het inkomen zal opgaan aan huur.

Huurprijs huidige woning wordt hoger

Door de jaarlijkse huurverhoging kan de huurprijs van een zittende huurder boven de aftoppingsgrens raken. Wat gebeurt er dan?

  • Huurtoeslagontvangers behouden hun recht op toeslag. Zij gaan er in besteedbaar inkomen wel op achteruit als hun huur boven de aftoppingsgrens terecht komt.
  • Over het deel van de huurprijs dat boven de aftoppingsgrens ligt, krijgen meerpersoonshuishoudens tot de AOW-leeftijd géén toeslag. Dat deel van de huur moeten zij volledig zelf betalen.
  • Is het huishouden alleenstaand, AOW-gerechtigd of gehandicapt, dan is er nog toeslag mogelijk voor het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt. Dat deel van de huurprijs wordt dan voor 40% vergoed.