Meteen naar de content

Bezwaar wegens ziekte of handicap

Heeft iemand in je huishouden een chronische ziekte of handicap? En vraagt je verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging van 50 of 100 euro per maand? Dan kun je misschien met succes bezwaar maken.

Met een chronische ziekte of handicap ben je uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Maar de Belastingdienst weet niet of er mensen met een handicap of chronische ziekte op een adres wonen. Ook verhuurders weten dit meestal niet. Daardoor kan het zijn dat je huishouden een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt, als het inkomen daar aanleiding toe geeft. Het initiatief om bezwaar te maken ligt dan bij jou.

Wanneer de zorgbehoevende in je huishouden aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoet kun je een beroep doen op de uitzonderingsregeling:

  • Zorgbehoevende krijgt minimaal 10 uur per week verzorging of verpleging. Daarbij is een indicatie afgegeven waarin staat dat die zorg voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
  • De gemeente heeft een ‘blijk van waardering voor mantelzorgers’ uitgereikt, voor mantelzorg die jij levert aan je zorgbehoevende huisgenoot.
  • De woning is aangepast aan de ziekte of handicap. Daarvoor is een WMO- of WVG-beschikking afgegeven.
  • Zorgbehoevende heeft indicatie voor ADL-assistentie (hulp bij zaken als eten en wassen).
  • Zorgbehoevende heeft indicatie voor verblijf in een instelling.
  • Zorgbehoevende is blind.

De letterlijke tekst van de uitzonderingsregeling staat in de Circulaire huurprijsbeleid januari 2023 tot en met 30 juni 2024 (MG 2023-01) onder paragraaf 4.2 (pagina 31).

Als je kunt aantonen dat je aan een van de voorwaarden voldoet mag de inkomensafhankelijke huurverhoging (van 50 of 100 euro) niet doorgaan. In plaats daarvan krijg je de reguliere huurverhoging, voor huurders met een lager inkomen.