Meteen naar de content

Huurverhoging kamers

Huren en geld Voor onzelfstandige woonruimte (kamers) mag de huurverhoging per 1 juli 2024 nooit méér zijn dan 5,8%. Stelt je verhuurder een hoger percentage voor, of worden er andere regels overtreden? Maak dan bezwaar.

De (kale) huur mag maximaal 5,8% omhoog. Er zijn er ook andere regels waar je verhuurder zich aan moet houden:

 • De huur mag nooit hoger worden dan wettelijk is toegestaan volgens het puntenstelsel voor kamers.
 • Eén keer per jaar mag je huur verhoogd worden. Vaker niet.
 • De huurverhoging moet op tijd worden aangekondigd. Minstens twee maanden voordat de huurverhoging ingaat.
 • Je huur mag niet verhoogd worden als de Huurcommissie huurverlaging heeft toegewezen vanwege achterstallig onderhoud, of als daar op dit moment een procedure over loopt.
 • Bij een ‘all-in huur’ (als de huur niet gesplitst is in kale huur, servicekosten en kosten voor gas en licht) is er geen huurverhoging toegestaan. Want in dat geval kun je niet nagaan wat de kale huur is.

Leeft je verhuurde een of meer van deze regels niet na? Dan kun je met succes bezwaar maken.

Kom op tijd in actie

Bezwaar maken moet je tijdig doen. Vóórdat de huurverhoging ingaat en de verhoogde huur van je rekening is afgeschreven. Als je géén bezwaar maakt en de nieuwe huurprijs gewoon betaalt, zit je aan de huurverhoging vast. Ook als die huurverhoging niet terecht was.

Hoe bezwaar maken

Bezwaar maken kan op twee manieren:

 • Stuur een bezwaarbrief aan je verhuurder en blijf de oude huurprijs betalen.
  Verstuur je brief voordat de huurverhoging ingaat (meestal 1 juli). Je verhuurder is dan verplicht de Huurcommissie te vragen de redelijkheid van de huurverhoging te beoordelen.
 • Stuur géén bezwaarbrief, maar blijf de oude huurprijs betalen.
  Je verhuurder moet dan binnen 3 maanden na ingangsdatum van de huurverhoging een aangetekende brief sturen. Daarmee krijg je het verzoek alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Als je de aangetekende brief niet op tijd ontvangt, hoef je de huurverhoging niet te betalen. Ontvang je die wel op tijd, maar ga je nog steeds niet akkoord met de huurverhoging? Dan moet je binnen 4 maanden na ingangsdatum van de huurverhoging zélf een bezwaarschrift bij de Huurcommissie indienen.

Advies nodig over bewaar maken? Ga naar een Huurteam in jouw woonplaats. Is er geen Huurteam waar jij woont? Ook de Huurderslijn van de Woonbond kan advies geven. Daar heb je dan een lidmaatschap van de Woonbond voor nodig.

Wanneer huur je ‘onzelfstandige woonruimte’?

Als je woonruimte geen ‘zelfstandige woning’ is. Een zelfstandige woning heeft:

 • een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan.
 • minimaal een eigen (woon/slaap)kamer, een eigen toilet met waterspoeling, en een eigen -al dan niet open- keuken. Die keuken moet een aanrecht hebben, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel.

Woonruimte die niet aan deze eisen voordoet is géén zelfstandige woning

Eigen puntentelling

Onzelfstandige woonruimte heeft altijd wettelijke maximumprijs. Kamers verhuren tegen woekerhuren (denk aan 800 euro voor een kamer van 8 m2) is wettelijk niet toegestaan. Wil je weten wat de maximumhuurprijs is van jouw kamer? Vul dan de puntentelling in voor onzelfstandige woningen.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

De zogenaamde ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ is bij kamers niet toegestaan. Je verhuurder mag ook géén inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Voor zelfstandige woningen mag dat wel.