Meteen naar de content

Huurverlaging bij gebreken

Huren en geld Bij gebreken aan je woning kun je om een huurverlaging vragen. Afhankelijk van de ernst van het gebrek aan de woning beslist de Huurcommissie tot hoever de huur wordt verlaagd.

Krijg je als huurder niet het woongenot dat je mag verwachten? Dan is er een gebrek. Voor klein dagelijks onderhoud ben je zelf verantwoordelijk, het overige onderhoud moet je verhuurder doen. Met de gebrekencheck op de website van de Huurcommissie kun je checken wie waarvoor verantwoordelijk is.

Gaat het om onderhoud dat je verhuurder hoort te doen? Laat je verhuurder dan schriftelijk weten dat er een gebrek is. Omschrijf het gebrek, bijvoorbeeld: ‘het raamkozijn is defect en kan niet geopend/gesloten worden’,  en verzoek om het gebrek binnen 6 weken te herstellen.

Voor onderhoudsgebreken die grote haast hebben -zoals een grote lekkage- kun je vragen om direct herstel. Of om herstel binnen één werkdag. Je kunt daar meteen bij vermelden dat je van plan bent de Huurcommissie in te schakelen als het gebrek niet wordt geholpen.

Voor Woonbondleden

Helpt je brief niet? Dan kan de juridische afdeling van de Woonbond een brief of e-mail sturen aan je verhuurder. Deze service (eenmalig juridisch advies) is inbegrepen bij het jaarlijkse persoonlijke lidmaatschap van de Woonbond.

Huurcommissie inschakelen

Als je verhuurder na 6 weken het gebrek nog steeds niet verholpen heeft kun je de Huurcommissie om uitspraak vragen. Bij ernstige gebreken kan de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging van 60-80% toekennen, zolang het gebrek niet naar je tevredenheid is hersteld. In de praktijk gaan de meeste verhuurders door de dreiging met de Huurcommissie alsnog tot herstel over.

Huur je een vrije sector woning?

Sociale huurders -met door de overheid gereguleerde huurcontracten- kunnen de Huurcommissie om een uitspraak vragen over onderhoudsgebreken. Als je in de vrije sector huurt kan dat niet. Je moet dan naar de kantonrechter.

In sommige vrijesector huurcontracten staat dat je bij meningsverschillen om advies mag vragen bij de Huurcommissie. In dat geval kun je dus wel naar de Huurcommissie.

Kantonrechter inschakelen

De verhuurder is, ook na een uitspraak van de Huurcommissie, helaas niet verplicht om gebreken te verhelpen. Wel is de huurverlaging bedoeld om de verhuurder daartoe aan te zetten. Bij een opeenstapeling van ernstige onderhoudsgebreken kun je overwegen om herstel af te dwingen via de kantonrechter. Bijvoorbeeld als het volgende speelt:

  • je hebt al meerdere brieven verstuurd;
  • er zijn gesprekken geweest met de verhuurder;
  • het hele huis heeft ernstige onderhoudsgebreken;
  • er is een uitspraak van de Huurcommissie in je voordeel.

Voor procedures bij de kantonrechter is juridische bijstand niet verplicht. De Woonbond raadt in veel gevallen wel aan om de hulp in te roepen van een jurist of advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht.

Geen huurverhoging

Loopt er een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie? Dan is dat ook een geldige reden om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging.