Meteen naar de content

Tijdelijke huurkorting

Huren en geld De huur tijdelijk omlaag als je inkomen plotseling keldert, dat kan door de wet Tijdelijke Huurkorting. Verhuurders kunnen huren tijdelijk verlagen of bevriezen, maar de huurder moet daar zelf om vragen.

Dankzij de Wet Tijdelijke huurkorting kunnen huurders van een zelfstandige huurwoning hun verhuurder om tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing verzoeken. Dat moet schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.

Na maximaal drie jaar huur weer omhoog

De tijdelijke huurkorting kan maximaal drie jaar duren. Daarna mag je verhuurder de huurprijs weer terugbrengen naar je oorspronkelijke huurprijs. De jaarlijkse huurverhoging(en) die je gehad zou hebben als je de oorspronkelijke huurprijs was blijven betalen komen daar nog bovenop.  Wat je verhuurder niet mag, is de korting die je kreeg alsnog terugvragen. Tijdelijke huurkorting is dus iets anders dan een tijdelijke betaalpauze.

Ook tijdelijke korting bij nieuwe woning

Tijdelijke huurkorting kan ook worden aangevraagd voor een nieuwe woning. Bijvoorbeeld als je verhuist naar een duurdere woning van dezelfde verhuurder. Op jouw verzoek kan de verhuurder dan met je afspreken dat je start met een tijdelijk lagere huur. In drie jaar tijd gaat de huur dan in stappen omhoog, zodat je uiteindelijk uitkomt op de huurprijs die de verhuurder voor deze woning op het oog had.

Niet alleen woningcorporaties

Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers kunnen gebruikmaken van deze wet en dus tijdelijke huurkortingen verstrekken op verzoek van huurders.