Meteen naar de content

Wat betalen huurders aan gemeente, provincie en waterschap?

Huren en geld Naast huur, energie, water en soms servicekosten betalen huurders ook lokale belastingen. Afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, en in een aantal gemeenten rioolheffing. Maar niet in alle gemeenten evenveel.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks in beeld wat huurders (en huiseigenaren) in alle Nederlandse gemeenten moeten betalen.

Wat betalen huurders in welke gemeente?

Het COELO beheert ook een Lokale Lasten Calculator. Daarmee kun je de lokale heffingen van twee gemeenten snel met elkaar vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplannen naar een andere gemeente. En voor huurdersorganisaties die willen opzoeken of huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten betalen dan huurders in de naastgelegen gemeente.

Lokaal beleid voor kwijtschelding verschilt

Mensen met een laag inkomen en weinig geld zijn veel vaker huurder dan huiseigenaar. Wie een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld heeft, kan in aanmerking komen voor kwijtschelding. De regels daarvoor zijn streng. Om kwijtschelding te kunnen krijgen mag je maar erg weinig spaargeld hebben. Veel minder dan het spaargeld dat je mag hebben om bijstand te kunnen krijgen. Binnen de regels die de landelijke overheid vaststelt hebben gemeenten wat vrijheid om eigen beleid te maken. Dat zorgt ervoor dat je in de ene gemeente wél kwijtschelding krijgt als je bijvoorbeeld 1200 euro spaargeld hebt, maar in de andere gemeente niet. En dat het in de ene gemeente nodig is om ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen, maar dat het in de andere gemeente automatisch gaat.