Meteen naar de content

Wat zijn bemiddelingskosten?

Woning zoeken Bemiddelingskosten zijn kosten die een bemiddelaar in rekening brengt om een huurder en verhuurder bij elkaar te brengen. In de praktijk vaak 1 maand huur plus btw.

Je hoeft alleen bemiddelingskosten te betalen als je zelf een bemiddelingsbureau of makelaarskantoor hebt ingeschakeld. Bij bemiddeling geef je zo’n tussenpersoon expliciet de opdracht om voor jou woonruimte te zoeken. Er mogen dus alleen bemiddelingskosten aan jou in rekening worden gebracht als jij zelf opdracht tot bemiddeling gaf. Dit geldt zowel voor zelfstandige woonruimte als voor onzelfstandige woonruimte, zoals kamers.

Wanneer mag het niet?

Je hoeft nooit bemiddelingskosten te betalen als de bemiddelaar in opdracht van de verhuurder werkt. Wettelijk gezien dient de bemiddelaar dan twee heren, en dat mag niet. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een uitspraak in oktober 2015. Het maakt daarbij niet uit of de verhuurder aan de bemiddelaar betaalt voor diens activiteiten of niet.

Andere naam voor bemiddelingskosten

Steeds meer woningzoekenden weten dat bemiddelaars niet zo maar bemiddelingskosten mogen vragen aan huurders. Daarom worden soms andere begrippen gebruikt, zoals ‘kosten huurder’ of ‘handling fee’. Hoe het ook wordt genoemd, als het kosten zijn voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod gaat het om bemiddelingskosten die alleen in rekening mogen worden gebracht als de bemiddelaar in jouw opdracht werkt.

Terugvorderen binnen 5 jaar

Als je ten onrechte bemiddelingskosten betaalde, kun je het betaalde bedrag terugvorderen. Dat kan binnen vijf jaar na betaling. Dat doe je in eerste instantie door een brief te sturen aan de makelaar of bemiddelaar, waarin je beargumenteert dat de bemiddelingskosten destijds onterecht in rekening zijn gebracht en dat je verzoekt het bedrag terug te betalen. Zo nodig kun je met behulp van een advocaat naar de rechter stappen om het geld terug te vorderen.

Voel je je gedwongen de bemiddelingskosten te betalen, omdat de woning anders aan jouw neus voorbij gaat? Bewaar dan vooral de factuur, het betalingsbewijs en alle correspondentie met de bemiddelaar, zodat je later de onterecht betaalde kosten kunt terugvorderen.