Meteen naar de content

Besluit kleine herstellingen

Huren en recht Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het witten van muren, het ontluchten van de verwarming en andere kleine klusjes. Dat staat in het Besluit kleine herstellingen.

Het Besluit kleine herstellingen bevat een lange lijst van klusjes die voor rekening van de huurder komen. Het gaat om klusjes die je thuis gemakkelijk zelf kan doen of tegen beperkte kosten kan laten doen. Zoals:

  • witten van binnenmuren en plafonds;
  • schilderen van de binnenkozijnen;
  • vastzetten van deurknoppen en trapleuningen;
  • ontkalken van kranen en vervangen van kraanleertjes;
  • ontluchten van de verwarming;
  • smeren van scharnieren en sloten;
  • ontstoppen van het binnenriool;
  • lappen van de ramen, mits deze voor de huurder bereikbaar zijn;
  • verzorgen van de tuin.

Burgerlijk wetboek

Het Besluit kleine herstellingen hoort bij de artikelen 217 en 240 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de huurder verplicht is deze kleine herstellingen zelf te (laten) verrichten.

Uitzondering op de regel

Goed om te weten: de basisregel is dat je zelf verantwoordelijk bent voor de kleine herstellingen, ‘tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken’. Bijvoorbeeld als een plafond moet worden gewit, omdat de verhuurder niet tijdig het lekkende dak heeft gerepareerd.

Service-abonnement

Desgewenst kunnen de huurder en verhuurder met elkaar afspreken dat sommige kleine herstellingen door de verhuurder worden gedaan. Dan kan daarvoor een service-abonnement worden afgesloten.

Sinds wanneer?

Het Besluit kleine herstellingen geldt sinds 1 augustus 2003.

Waar vind je meer?

Op wetten.overheid.nl vind je de volledige tekst van het Besluit kleine herstellingen.