Meteen naar de content

Rechter vernietigt huurverhogingsbeding

Huren en recht Geen uithuiszetting maar een halvering van de huurprijs. Die uitspraak van de rechter kreeg verhuurder Bouwinvest te horen nadat deze een huurder voor de rechter sleepte wegens een betalingsachterstand.
Rechter, hamer en wetboek

De reden voor deze uitspraak van de kantonrechter: de jarenlange huurverhoging blijkt onrechtmatig. Zes vragen en antwoorden over deze kwestie.

Wat staat er in het huurcontract?

In de huurovereenkomst staat dat de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd met een door de verhuurder vast te stellen percentage gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) met daarbovenop een percentage van maximaal 5%.

Wat zei de rechter precies?

De kantonrechter controleert of een contractuele huurverhoging in strijd is met de Europese richtlijn oneerlijke bedingen. Deze richtlijn bepaalt dat de huurverhoging niet te nadelig mag zijn voor de huurder. De huurovereenkomst moet in duidelijke en begrijpelijke taal zijn geschreven en een goede reden voor de huurverhoging geven. De rechter vindt het oneerlijk dat Bouwinvest naar eigen inzicht de huur extra met maximaal vijf procent mag verhogen. De huurder kan vooraf namelijk niet inzien wat de huurverhoging gaat zijn, maar is aan de willekeur van de verhuurder overgeleverd.

Ook heeft Bouwinvest geen goede reden voor de huurverhoging gegeven. De rechter oordeelt dat Bouwinvest de huur nooit had mogen verhogen en stelt de huur vast op het bedrag toen de huurovereenkomst werd gesloten. De rechter heeft de huur verlaagd van € 1.534,75 naar € 865,00 per maand. Ook moet Bouwinvest de te veel betaalde huur terugbetalen aan de huurder.

Voor welke huurders geldt dit nog meer?

Deze uitspraak geldt in principe voor alle huurders die te maken hebben met een vergelijkbare bepaling in de huurovereenkomst. In de praktijk zullen dit vooral huurders in de vrije sector zijn.

Is deze uitspraak van de rechter definitief?

Bouwinvest heeft openlijk geen commentaar gegeven op deze uitspraak, maar aan de Woonbond laten weten dat zij in hoger beroep gaat. Mogelijk bereikt de kwestie daarna de hoogste rechter (de Hoge Raad). Het is altijd nog mogelijk dat een hogere rechter een ander oordeel geeft.

Wat vindt de Woonbond?

De Woonbond vindt dat huurverhogingen altijd beperkt moeten worden toegepast en redelijk moeten zijn. De huren in de vrije sector zijn de afgelopen jaren te hard gestegen. De uitspraak van de kantonrechter biedt mogelijk een aanknopingspunt voor een meer eerlijke huurprijs in de vrije sector.

Wat gaat de Woonbond doen?

Juristen van de Woonbond grijpen de uitkomst van deze individuele rechtszaak rondom Bouwinvest aan. Zij onderzoeken hoe alle huurverhogingsbedingen die in strijd zijn met de Europese richtlijn van tafel geveegd kunnen worden. Ook ondersteunt de Woonbond zijn leden met raad en daad bij het verlagen en/of terugvragen van teveel betaalde huur.