Meteen naar de content

Tijdelijk contract kamers

Woning zoeken Sinds 1 juli 2016 zijn voor onzelfstandige woningen (kamers) tijdelijke huurovereenkomsten mogelijk. Verhuurder en huurder maken afspraken over de duur van het contract. De maximale duur is vijf jaar.

Update: op 16 mei 2023 stemde de Tweede Kamer in met de initiatiefwet van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) om het vaste contract weer de norm te maken.

Wanneer mag het?

Een onzelfstandige woonruimte is een woonruimte waarin voorzieningen worden gedeeld met één of meerdere huurders van andere kamers, namelijk de keuken, badkamer en/of toilet. Verhuurders mogen voor alle soorten onzelfstandige woonruimten een tijdelijk contract aanbieden.

Hoe lang duurt het?

In het huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan een jaar zijn, maar ook drie of vijf jaar. Het maximum is vijf jaar. De huurder behoudt bij het aangaan van het tijdelijk contract de inschrijfduur als woningzoekende. Hiermee wordt voorkomen dat diegene die een dergelijk contract accepteert zijn opgebouwde inschrijfduur verliest.

Wat moet er in het contract staan?

In de overeenkomst moet de periode van verhuur staan en de einddatum van het contract.

Wanneer eindigt het contract?

Het tijdelijk contract eindigt van rechtswege wanneer de afgesproken verhuurtermijn is verstreken. De huurder kan het tijdelijk contract tussentijds opzeggen, de verhuurder niet. De minimale opzegtermijn voor de huurder is een maand.

  • Vóór het verstrijken van de afgesproken periode moet de verhuurder de huurder schriftelijk informeren over het tijdstip van het einde van het contract. Dat moet niet eerder dan 3 maanden, maar uiterlijk 1 maand van tevoren. Als de verhuurder dit nalaat, ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.
  • Na afloop van de verhuurperiode kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden. Dat mag niet opnieuw een tijdelijk contract zijn, maar wel een contract voor onbepaalde tijd.
  • Ook kan het contract met goedvinden van de verhuurder worden voortgezet, dus zonder dat er een nieuw contract wordt opgesteld. Ook dan is er een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. De huurder krijgt daarmee volledige huurbescherming.

Als de verhuurperiode is verlopen zonder dat de verhuurder dat in de gaten heeft, gaat het tijdelijk contract ongemerkt over in een contract voor onbepaalde tijd. Van belang is dat je de huur blijft betalen en de verhuurder deze betalingen accepteert.