Meteen naar de content

Een goed functionerende bewonerscommissie

Huurdersorganisatie Basisvoorwaarden voor bewonerscommissies om goed te functioneren zijn: goede afspraken onderling, representativiteit, financiën op orde, deskundigheid en goed contact met de achterban.

Een goed functionerende bewonerscommissie heeft het volgende goed op orde:

Bestuur en reglement

De actieve kern van de bewonerscommissie, of dat nu een officieel bestuur is of niet, heeft goede afspraken gemaakt over wie wat wanneer doet. Ook zijn er afspraken over hoe besluiten worden genomen en hoe de huurders daarbij worden betrokken.

Representativiteit

De bewonerscommissie moet zo goed mogelijk een afspiegeling vormen van de achterban die ze vertegenwoordigt. Wonen er bijvoorbeeld veel jonge gezinnen in het complex, probeer die dan bij het werk te betrekken. Alle huurders moeten zich in (het werk van) de bewonerscommissie kunnen herkennen.

Financiën

Er is geld nodig om je werk goed te kunnen doen. Een bewonerscommissie kan daarvoor een vergoeding vragen aan de centrale huurdersorganisatie. Maar bij ingrijpende projecten als sloop en renovatie ligt het eerder voor de hand dat de verhuurder een vergoeding verstrekt.

Deskundigheid

Een bewonerscommissie moet in de onderhandelingen met de verhuurder goed beslagen ten ijs komen. Je kunt daarvoor cursussen volgen of je verdiepen in de wetgeving en/of vakliteratuur. Nog beter is het om externe ondersteuning in te huren, bijvoorbeeld bij de Woonbond.

Goed contact met de achterban

Hoe beter het contact met de achterban, hoe groter het draagvlak voor de inzet van de bewonerscommissie, hoe sterker deze staat tegenover de verhuurder. Hoe je contact houdt met de achterban, varieert per groep. Niet iedereen leest je nieuwsbrief of komt naar je bijeenkomst. Sommige groepen benader je het best persoonlijk, of juist via de sociale media.

Goed overleggen en onderhandelen

Er zijn hele boeken volgeschreven over hoe je goed overlegt en onderhandelt. Ook de Woonbond heeft hier veel informatie over en adviseert huurdersorganisaties en bewonerscommissies over hoe slim te onderhandelen. Daarvoor is het onder meer nodig dat je respect hebt voor elkaars belangen, dus ook voor die van de verhuurder. Maar je moet ook heel duidelijk weten wat je wil bereiken en bereid zijn daarvoor desnoods harde actie te voeren. En je moet voor jezelf onderhandelingsruimte creëren. Dat wil zeggen dat je in het overleg meer nastreeft dan wat je minimaal wil bereiken. Zo heb je in de onderhandelingen iets om, als het echt niet anders kan, ‘weg te geven’.

Voor wie veel meer tips wil, kan die vinden in het Handboek Huurdersorganisatie-Plus.