Meteen naar de content

Quickscan voor huurdersorganisaties

Diensten en producten De ‘Quickscan voor huurdersorganisaties’ is een door de Woonbond ontwikkeld instrument waarmee je als huurdersorganisatie (meer) inzicht krijgt in je sterke eigenschappen en je ontwikkelpunten. De scan geeft inzicht zonder een oordeel te vellen en werkt alleen met informatie die je als huurdersorganisatie zelf aandraagt.
Quickscan Woonbond
De Quickscan is onderdeel van de basisdienstverlening voor huurdersorganisaties. Je hoeft er dus niet (extra) voor te betalen.

De Quickscan voor huurdersorganisaties bestaat uit:

 • Online vragenlijst
 • Rapport over online vragenlijst
 • Verdiepend gesprek met consulent/adviseur
 • Ontwikkelplan voor je huurdersorganisatie
 • Overzicht van informatie en hulpmiddelen per onderdeel


De Quickscan gaat over het functioneren van je huurdersorganisatie op de gebieden:

 • Interne organisatie
 • Wet- en regelgeving
 • Financiën
 • Achterban betrekken
 • Bewonerscommissies
 • Relatie met verhuurder
 • Relatie met overlegpartners
 • Regionale samenwerking

Voor wie?

De Scan is bedoeld voor huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond en op beleidsniveau actief zijn. De Quickscan is niet geschikt voor bewonerscommissies.

Wat levert de Quickscan op?

Je ontvangt een ontwikkelplan dat inzicht geeft in sterke eigenschappen en ontwikkelpunten, inclusief een overzicht van informatie en hulpmiddelen om het ontwikkelplan uit te voeren. Je kunt het ontwikkelplan onderdeel maken van je eigen werkplan.

Wat kost de Quickscan voor huurdersorganisaties?

De Quickscan is onderdeel van de basisdienstverlening voor lidorganisaties. Je hoeft er dus niet (extra) voor te betalen.

Hoeveel tijd kost het?

De Quickscan voor huurdersorganisaties vraagt van alle bestuursleden van je organisatie een tijdsinvestering van ongeveer 5 uur, verspreid over drie momenten:

 1. Individueel invullen van een online vragenlijst.
 2. Voeren van een verdiepend gesprek met je consulent/adviseur over de uitkomsten van de vragenlijst.
 3. Het bespreken van het (concept) ontwikkelplan met je consulent/adviseur.

Je kunt de Quickscan doorlopen in een tijdsbestek van acht weken. Daarna ga je zelf aan de slag met het uitvoeren van het ontwikkelplan.

Hoe aanvragen?

Interesse? Vul het aanmeldingsformulier in.

Quickscan

Flyer / Brochure Download