Meteen naar de content

Wat als ze slopen of renoveren?

Huurdersorganisatie Zeker als de verhuurder plannen heeft voor sloop-nieuwbouw of een grote renovatie van je complex, is het belangrijk om samen met je buren op te trekken. In deze situatie gelden er namelijk een paar extra rechten voor bewonerscommissies. Bovendien hebben bewoners elkaar en een goeie belangenbehartiging hard nodig bij sloop- of renovatieplannen.

Informatierecht

Verhuurders zijn, op grond van de Overlegwet, verplicht om bewonerscommissies te informeren over alle zaken die van belang zijn voor de huurders in een complex. Dat geldt dus uiteraard ook voor plannen voor sloop of renovatie. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de centrale huurdersorganisatie van de verhuurder.

Rol centrale huurdersorganisatie

Soms hoort de centrale huurdersorganisatie eerder over de plannen voor een complex. De huurdersorganisatie moet dan zorgen dat ook de betreffende bewonerscommissie wordt geïnformeerd. Als er geen bewonerscommissies is, maar wel grootse plannen, dan kan de huurdersorganisatie assisteren bij de oprichting van een bewonerscommissie.

Taken bewonerscommissie

Wat moet een bewonerscommissie doen als er sprake is van sloop- of renovatieplannen?

  • Afspraken maken met over participatie van bewoners
  • Input van bewoners verzamelen (bijvoorbeeld met een bewonersenquête)
  • Alternatieven onderzoeken
  • Onderhandelen over een Sociaal plan
  • Dossier opbouwen
  • (Zonodig) Actievoeren

Onder het dossier ‘Sloop en renovatie’ lees je veel meer over waar bewoners en bewonerscommissies mee te maken krijgen bij sloop, renovatie of onderhoud van hun complex.